Deelnemers

Alle deelnemers worden verdeeld in drie leeftijdscategorieën. We spreken van de Joeti’s, de Juta’s en de Jota’s.

Joeti (6-9 jaar)

Joeti staat voor Jong, Ontdekkend en Eigenwijs Talent en Indrukwekkend.
Hier kunnen de jongsten zich uitleven in spelactiviteiten die gebaseerd zijn op fantasie en expressie.

Juta (10 - 12 jaar)

Juta staat voor Jong, Uitdagend in Team, bijzonder aangenaam.
Het is een groep waarbij er gewerkt wordt aan een team en waarbij we van elkaar kunnen leren. Juta zijn betekent kortweg, spelen en leren in groep!

Jota (13 - 16 jaar)

Jota is het letterwoord dat staat voor Jonge Ontdeugende Tieners in Actie.
In deze groep is er ruimte voor eigen ideeën, avontuur en zichzelf.