Rode Kruis Mechelen-Bonheiden helpt helpen

Al meer dan 100 jaar staan onze vrijwilligers paraat om mensen te helpen waar nodig. We zijn actief in Bonheiden, Rijmenam, Mechelen, Leest, Hombeek, Walem, Battel en Heffen. Daarnaast vind je onze vrijwilligers vaak in steun bij andere lokale werkingen binnen de provincie Antwerpen en soms zelfs over de provinciegrenzen heen.

Onze afdeling bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers van alle leeftijden en maakt deelt uit van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.

Als lokale afdeling van Rode Kruis-Vlaanderen delen wij dezelfde missie:

  • de meest kwetsbaren in de maatschappij helpen
  • zelfredzaamheid stimuleren
  • hulp bieden bij rampen en noodsituaties
  • continue bevoorrading van veiligebloedproducten.

Rode Kruis Mechelen-Bonheiden

Onze werking is onderverdeeld in verschillende 'disciplines':

Bloed - Deze discipline organiseert op de eerste maandag van de maand bloedinzamelingen in het Sangogebouw in de Motstraat in Mechelen, en tussendoor op verschillende andere locaties in Mechelen, Leest en Bonheiden.


Hulpdienst - De vrijwilligers van onze hulpdienst kom je tegen op grote evenementen en concerten, waar zij instaan voor het verzorgen van gewonden en zieken. Ze zijn herkenbaar aan hun opvallende werkpak. Zij worden ook ingeschakeld bij rampen en grote ongevallen.


Jeugd Rode Kruis - Het Jeugd Rode Kruis van onze afdeling organiseert de eerstehulpcursussen voor kinderen en jongeren. Ze komen ook met plezier op je school eerste hulpinitiaties geven of een demonstratie met de ziekenwagen geven. Ook jeugdbewegingen kunnen beroep doen op het Jeugd Rode Kruis om hun leidingsploeg of leden meer vertrouwd te maken met eerste hulp. Sinds 2016 organiseert Jeugd Rode Kruis Mechelen-Bonheiden ook 'kampen' eerste hulp voor kinderen en jongeren.


Vorming - De vrijwilligers van vorming geven lessen en initiaties eerste hulp. Leren reanimeren, of de kneepjes van wondverzorging onder de knie krijgen? Daarvoor moet je bij hen zijn! Zij organiseren minimaal twee maal per jaar de cursussen 'Eerste hulp' en 'Helper'. Maar je kan ook een (korte) opleiding aanvragen voor je familiebijeenkomst, vriendengroep, sportclub...


Zorgbib - Onze afdeling ondersteunt mee de zorgbib in het ziekenhuis Imelda in Bonheiden.


Internationale Samenwerking - Ook de internationale activiteiten van het Rode Kruis wereldwijd liggen ons nauw aan het hart. Als afdeling maken we mensen bewust van wat er zich op internationaal vlak allemaal afspeelt en doneren we jaarlijks een deel van onze opbrengsten aan een Rode Kruis-project in het buitenland.


Sociale Hulpverlening - Onze afdeling focust zich op de vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Samen met partners in (groot) Mechelen en Bonheiden sturen we elk jaar enkele kinderen en jongeren mee op kamp. Maar in onze afdeling vind je ook enkele logistiek medewerkers, monitoren en hoofdmonitoren van de Rode Kruis Vakantiekampen. Daarnaast sturen ook elk jaar iemand mee op één van de 'aangepaste vakanties'.