Vraag een hulppost aan voor jouw evenement

Organiseer je zelf een evenement, concert, wedstrijd... waar een grote toeloop van mensen wordt verwacht? Dan kun je voor een eerstehulppost een beroep doen op de hulpdienst van onze afdeling. Op basis van een risico-analyse bepalen we de inzet van hulpverleners en materieel.

Onze vrijwilligers staan hun uren gratis af. Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook nieuwe tenten of ziekenwagens aankopen. Dat kost geld. Daarom vragen we een tegemoetkoming voor het materiaal.

 

Stap 1: een hulppost aanvragen
Stuur minstens zes weken voordat het evenement plaatsvindt, een e-mail naar hulpdienst@mechelen-bonheiden.rodekruis.be. Hoe vroeger je vraag binnen is, hoe beter we ons kunnen voorbereiden. Onze verantwoordelijke zal jou contacteren om verdere informatie op te vragen.

 

Stap 2: Risico-analyse
Hierna voeren we een risicoanalyse uit om te bepalen welke middelen we zullen inzetten voor de hulpverlening op jouw evenement. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met jou als organisator. Indien nodig of wenselijk zullen we ook andere (hulp)diensten erbij betrekken.

 

Stap 3: Overeenkomst
Als dit gebeurd is, ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, de prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan jij als organisator moet voldoen. Als deze overeenkomst definitief en ondertekend is, begint de concrete voorbereiding. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.