Aanvraagformulier preventieve hulpactie

   Aanvraagformulier preventieve hulpactie

   Door onderaan bij het veld "gaat akkoord voor gebruik en opslaan van persoonlijke gegevens voor gebruik van onze aanvraag preventieve hulpactie" aan te vinken geef ik toestemming dat mijn gegevens gebruikt mogen worden door de plaatselijke verantwoordelijke van de hulpdiensten of zijn aangestelde en dit enkel voor de doelstelling om deze aanvraag preventieve hulpactie te verwerken binnen afdeling Malle.

   Aan :

   Rode Kruis-Vlaanderen

   Afdeling Malle

   Turnhoutsebaan 8

   2390 Malle

   ========================================================================================

   AANVRAGENDE ORGANISATOR

   ========================================================================================

   Ondergetekende vraagt aan Rode Kruis-Vlaanderen om de hierna vermelde preventieve hulpactie te willen verzorgen.

   ========================================================================================

   FACTURATIEADRES

   ========================================================================================

   ========================================================================================

   EVENMENT

   ========================================================================================

   ========================================================================================

   BELANGRIJKE INFORMATIE

   ========================================================================================

   Totale oppervlakte van het evenement

   ========================================================================================

   INZET RODE KRUIS VLAANDEREN

   ========================================================================================

   Op basis van de verstrekte gegevens kan Rode Kruis-Vlaanderen een inzetvoorstel doen. Indien je de specifieke of bijkomende inzet van bepaalde middelen wenst, gelieve dit hieronder te vermelden.

   ========================================================================================

   TOELICHTINGEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN PREVENTIEVE HULPACTIE

   ========================================================================================

   Wacht niet met een aanvraag tot enkele weken voor het evenement. Hoe vroeger de aanvraag binnen is, des te beter kan het Rode Kruis proberen hierop positief reageren. Het beste is om je aanvraag minstens 6 weken voor het evenement aan het Rode Kruis te bezorgen. Stuur je aanvraag steeds naar je plaatselijke Rode Kruisafdeling. Hun adressen staan in het telefoonboek. Ook kun je hiervoor terecht op onze website www.rodekruis.be.

   Nadat je als organisator het aanvraagformulier ingevuld hebt opgestuurd, mag je een ontvangstmelding verwachten. Indien direct blijkt dat je plaatselijke Rode Kruisafdeling niet in staat is de gevraagde medewerking te verlenen (bijv. omwille van de omvang van het evenement), dan stuurt deze de aanvraag ter afhandeling door aan de provinciale zetel.

   Indien op de aanvraag kan worden ingegaan dan ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, een voorlopige kostenraming, de eventuele bijkomende voorwaarden in hoofde van de organisator en de algemene contractvoorwaarden.

   Wanneer je als organisator met dit samenwerkingsvoorstel kan instemmen dan stuur je het ondertekende exemplaar voor akkoord terug.

   Het Rode Kruis zal je vervolgens een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen waardoor de overeenkomst tot medewerking van het Rode Kruis definitief tot stand gekomen is.

   Wens je nog meer en uitgebreide informatie? Je kan steeds terecht bij de plaatselijke Rode Kruisafdeling. Zij beschikken eveneens over een informatiebrochure ‘Preventieve hulpacties aanvragen – Een gids voor organisatoren van evenementen’. Hierin vind je alle gedetailleerde informatie over preventieve hulpacties, van begin tot einde.

   Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.