Grote steun zit in kleine dingen

Algemeen
Verantwoordelijke Sociale Hulpverlening
Alicia Mennes
Antwerpsesteenweg 464 – 2390 Malle
: 0474 45 84 83

: socialehulpverlening@malle.rodekruis.be
 
 
1.Uitleendienst
Heb je een paar krukken nodig, een rolstoel, een looprekje ... , je kan steeds bij Rode Kruis Malle terecht.

Contactpersoon :
Hugo Vekemans
Antwerpsesteenweg 144 – 2390 Malle
: 03 311 62 72
 
 
2. Spring eens binnen

Nieuw sociaal project - Spring eens binnen.


 
3. Thuis in mijn tehuis
 


 
4. Aangepaste vakanties
Is het voor jou onmogelijk zelfstandig op vankantie te gaan omwille van ziekte of handicap ? Ben je op zoek naar een vakantiebestemming aangepast aan jouw bijzondere noden ?
Door tussenkomst van Rode Kruis Malle, kan je deelnemen aan de Aangepaste Vakanties van Rode Kruis-Vlaanderen.


Contactpersoon :
Alicia Mennes, verantwoordelijke Sociale Hulpverlening Rode Kruis, Malle
: socialehulpverlening@malle.rodekruis.be


5. Vakantiekampen voor kinderen
Dankzij  de tussenkomst van Rode Kruis Malle, kunnen ook maatschappelijk kwetsbare kinderen genieten van een leuke, ontspannende vakantie !


Contactpersoon :
Alicia Mennes, verantwoordelijke Sociale Hulpverlening Rode Kruis, Malle
: socialehulpverlening@malle.rodekruis.be


6. Scholenwerking
Wil je graag maatschappelijk kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben op school ondersteunen ?
Reeds vanaf 1 uur per week kan je een kindje ondersteuning bieden.


Coördinator :
Bieke Goethals    
: 0474 64 59 94

 : bieke.goethals@gmail.com


Vrijwilliger worden in het project Scholenwerking ?

Meer info : 

- malle/aankondigingscholenwerking.pdf