JLG Hoogtewerkers schenkt AED aan onze afdeling

Deze week werd Rode Kruis-Dilsen-Stokkem-Maaseik aangenaam verrast door JLG Hoogtewerkers met de schenking van een AED inclusief binnenkast. De AED werd in ontvangst genomen door adjunct-verantwoordelijke Hulpdienst René Janssen en afdelingsvoorzitter Frank Jacobs.

De geschonken AED zal door de Hulpdienst gebruikt worden tijdens preventieve hulpacties tijdens evenementen. Daarnaast zal de AED ter beschikking gesteld worden in het eerste hulplokaal bij de sporthal van lagere school De Boomgaard, grenzend aan het afdelingslokaal van Rode Kruis-Dilsen-Stokkem-Maaseik.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. 

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%.

Rode Kruis-Vlaanderen wil met het project Hartveilig enerzijds de overlevingskans van slachtoffers bij een hartstilstand verhogen en anderzijds de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten.

Deze doelstellingen worden nagestreefd door:

  • Zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED;
  • Steden, gemeenten, bedrijven, organisaties, scholen en sportclubs te motiveren om AED-toestellen te plaatsen.