Historiek RK-Lede

Historiek

Het allereerste geschreven document dat spreekt over het oprichten van een afdeling van het Rode Kruis te Lede, dateert van 1928.
In een brief aan het hoofdbestuur vraagt de heer Rumes, toenmalig secretaris van de afdeling Aalst, om voor het eerst een vergadering te houden te Lede op 1 april 1928. Hoewel dit geen aprilgrap was, kon het hoofdbestuur voor deze datum geen ‘conférencier’ voorzien, maar in een wederkerig schrijven maakt zij Rumes duidelijk "…bijzonder geïnteresseerd te zijn in de oprichting van een plaatselijke afdeling te Lede…". Op 1 juni van hetzelfde jaar komt de kwestie een tweede maal ter sprake bij het hoofdbestuur maar blijft voorlopig zonder gevolg.

Het is dan wachten tot 28 augustus 1943 wanneer het Rode Kruis afdeling Aalst nogmaals aandringt voor het oprichten van een  onderafdeling te Lede. Er zijn immers "… enkele interessante personen, waaronder twee geneesheren, die zich met de stichting en de leiding van die onderafdeling zouden willen belasten…". Bovendien zou het de werkdruk van de afdeling in Aalst verminderen.

Deze keer verleent de directeur-generaal van het Belgische Rode Kruis definitief zijn goedkeuring maar merkt op dat "…het hoofdbestuur als stelregel heeft aangenomen een plaatselijke afdeling te stichten in alle gemeenten die meer dan 5.000 inwoners tellen. Lede verkeert in dit geval…" Ook de provinciale voorzitter meent "…dat een zelfstandige afdeling te Lede zeer goed leefbaar zou zijn…en zij zou tevens in haar werking opnemen de kleine gemeenten Impe, Wanzele, Erondegem en Ottergem."

Het eerste plaatselijk bestuur zag er als volgt uit :

 • Erevoorzitter:Ere kolonel Jules Hoste
 • Voorzitter: Oscar Matthijs
 • Ondervoorzitter: Gustaaf Wauters
 • Secretaris: Madeleine Willockx
 • Penningmeester: Marcel De Fruytier
 • Econoom: Etienne Van Lier
 • Hoofd sociale dienst: Elza De Gussemé
 • Mobilisatiehoofd: Achiel Van Herzele
 • Propagandahoofd: Lucienne De Somer
 • Hoofdgeneesheer: Dr. Tony Rubbens
 • Technisch comité: dr. Gabriëls, Dr. De Weert, Dr. Vlaeminck 

De afdeling gaat officieel van start op 2 juli 1947. Zij heeft een werkgebied van 10.632 inwoners en houdt haar bestuursvergaderingen in de herberg Het Witte Paard.
Gedurende de daaropvolgende jaren kent de afdeling Lede een gestage groei.

Op 15 mei 1961 draagt de heer Oscar Matthijs het voorzitterschap over aan de heer Antoine Vincke.
In januari 1966 overlijdt erevoorzitter Matthijs en ongeveer drie jaar later wordt het voorzitterschap overgedragen aan zijn zoon de heer Jean-Pierre Matthijs.
Op 28 juni 1971 verleent het Centraal Bestuurscomité toestemming om de gemeenten Impe en Wanzele over te hevelen van het werkgebied Oordegem naar het werkgebied Lede.

Op 6 mei 1978 stelt het Rode Kruis Lede haar eerste ziekenwagen voor. Sindsdien probeert zij haar wagenpark en haar materiaal zo goed mogelijk aan te passen aan de plaatselijke noden. Ondertussen beschikt de afdeling reeds over een eigen lokaal met voldoende materiaal, kan zij rekenen op een gemotiveerde groep vrijwilligers, verzorgt zij regelmatig preventieve diensten en deed in het verleden tot 100 vervoeren per maand.

Actueel is de Heer Ivan De Vrieze door de vrijwilligers verkozen als afdelingsvoorzitter.

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.