Internationale samenwerking

Rode Kruis Lede staat Samen Sterk voor Zimbabwe!
In de Samen Sterk-actie bundelen Rode Kruisafdelingen jaarlijks de krachten om één van de internationale ontwikkelingsprojecten van Rode Kruis-Vlaanderen te steunen. Dit jaar staat de actie in het teken van betere eerste hulp in Zimbabwe.

Ook Rode Kruis Lede draagt een steentje bij en helpt het Rode Kruis van Zimbabwe "helpen". De gelden die gebruikt werden om dit project te ondersteunen kwamen van de muntenboxen.

                       

Met deze medaille laat Rode Kruis Lede zien dat zij Zimbabwe een warm hart toedragen!

Lede steunt het Rode Kruis van Zimbabwe in de opzet van een eerstehulptrainingssysteem, zodat de lokale bevolking toegang krijgt tot levensreddende vaardigheden.

In dit project helpen we het Rode Kruis van Zimbabwe 1850 vrijwilligers in eerste hulp op te leiden:

  • 700 vrijwilligers worden opgeleid in eerste hulp,
  • 150 hulpverleners worden opgeleid, waaronder ook lesgevers, zodat ze in de toekomst nog meer hulpverleners kunnen opleiden,
  • 1000 jongeren van 12 tot 16 jaar helpen we opleiden in eerste hulp zodat ze zelfredzamer worden.

Wij zorgen voor eerste hulp op maat.

Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM). Met de financiële steun van de Samen Sterk-actie kan het Rode Kruis trainingen Zimbabwe nog meer mensen en vrijwilligers de nodige eerste hulpkennis bijbrengen en kan ze in de toekomst zelf instaan voor kwaliteitsvolle eerstehulpopleidingen.

We maken als Rode Kruis-Vlaanderen deel uit van het wereldwijde netwerk van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. Via dit netwerk kunnen we wereldwijd effectief en snel helpen.

Noodhulp.

Bij een ramp kan het lokale Rode Kruis direct internationale hulp inroepen via het wereldwijde Rode Kruis- en Rode Halve Maannetwerk. Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor financiële steun, de aankoop en/of transport van hulpgoederen, of stuurt een speciaal interventieteam.

Ontwikkelingssamenwerking.

We ondersteunen op drie domeinen projecten met wetenschappelijk onderbouwde expertise en financiële steun.

  • Veilig water en sanitair: we helpen bij de uitbouw van goede water- en sanitaire voorzieningen. Dankzij gezondheidspromotie helpen ziektes voorkomen, ook op lange termijn.
  • Eerste hulp: goede eerstehulpopleidingen zijn van levensbelang, zeker in landen waar er niet meteen een dokter of ambulance in de buurt is.
  • Rampenparaatheid: we helpen de schade na rampen te beperken door de bevolking voor te bereiden en weerbaar te maken.

Internationaal humanitair recht.

We zetten als Rode Kruis-Vlaanderen in op de verspreiding van kennis van het naleven van het Internationaal Humanitair Recht. Dit zijn de regels die de humanitaire gevolgen van een gewapend conflict proberen te beperken.

Bekijk waar Rode Kruis-Vlaanderen overal actief is