Vacature verantwoordelijke sociale hulpverlening

Beste vrijwilligers/ledenaars, 
De huidige verantwoordelijke zal haar functie als verantwoordelijke sociale hulpverlening niet meer kunnen uitvoeren omwille van de mooie leeftijd bereikt te hebben die het Rode Kruis Vlaanderen toelaat.

Het Rode Kruis van Lede is dus op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke sociale hulpverlening. De aanvang van de functie start op 1/1/2019 maar je kan vroeger meelopen met Maria.
Zoals beschreven in het Handvest Rode Kruis Vlaanderen staat dat de verantwoordelijke Sociale Hulpverlening is belast met de organisatie van de sociale activiteiten. Hij/zij staat in voor de uitdieping en verbreding van de zorgactiviteiten.

Hij of zij dient te beschikken over het volgende profiel:
Algemeen:
o belangstelling hebben voor het Rode Kruis;
o bereid zijn om te handelen overeenkomstig de Fundamentele Beginselen;
o bereid zijn om zich belangeloos in te zetten met de nodige verantwoordelijkheidszin;
o bereid zijn om voldoende tijd te investeren om zijn opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren;
o bereid zijn om de vereiste opleiding en bijscholing te volgen;
o bereid zijn om zich onbevooroordeeld en niet discriminerend te gedragen op basis van ras, huidskleur, handicap, herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke overtuiging of maatschappelijke status;
o in groep willen werken
o bereid zijn om op een loyale manier met alle betrokkenen samen te werken;
o de Erecode ondertekend hebben;
o meerderjarig zijn.

Specifiek:
o Maandelijkse vergadering met de medewerkers van de sociale hulpverlening afdeling Lede organiseren.
o Contactpersoon OCMW –vakantiekampen
o Contactpersoon met de zorginstelling in onze regio.

Voor verdere informatie kunnen jullie onze voorzitter Ivan De Vrieze contacteren. Ben je geïnteresseerd in deze functie aarzel niet en stuur een brief of mail met je motivatie waarom je deze functie wenst te betrekken.


Ivan De Vrieze, Voorzitter Rode Kruis Lede, Schildekensstraat 33, Smetlede, 0470/18.84.89 
Voorzitter@lede.rodekruis.be 

Patricia Van der Stuyft, Secretaris Rode Kruis Lede, Kerrebroekstraat 133, Aalst, 0498/33.01.17 
secretaris@lede.rodekruis.be