Onze afdeling heeft een openstaande vacature voor verantwoordelijke public relations.

 • Onze afdeling heeft een openstaande vacature voor verantwoordelijke public relations.
  De aanvang van de functie begint zo vlug mogelijk. Een grondige opleiding wordt voorzien.
  Zoals beschreven in het handvest van Rode Kruis Vlaanderen:
  Verantwoordelijke Communicatie & Werving De verantwoordelijke Communicatie &
  Werving zorgt ervoor dat het Rode Kruis een zo ruim mogelijke bekendheid verwerft en
  behoudt. Hij communiceert de activiteiten van het Rode Kruis en werkt mee aan de
  realisatie van haar doelstellingen. Hij verzorgt de externe en interne communicatie van
  zijn entiteit. Hij is ook verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers en fondsen.
  Hij of zij dient te beschikken over het volgende profiel:
  •Algemeen:
  o belangstelling hebben voor het Rode Kruis;
  o bereid zijn om te handelen overeenkomstig de Fundamentele Beginselen;
  o bereid zijn om zich belangeloos in te zetten met de nodige
  verantwoordelijkheidszin;
  o bereid zijn om voldoende tijd te investeren om zijn/haar opdracht naar
  behoren te kunnen uitvoeren;
  o bereid zijn om de vereiste opleiding en bijscholing te volgen;
  o bereid zijn om zich onbevooroordeeld en niet discriminerend te gedragen op
  basis van ras, huidskleur, handicap, herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele
  voorkeur, godsdienst, politieke overtuiging of maatschappelijke status;
  o in groep willen werken
  o bereid zijn om op een loyale manier met alle betrokkenen samen te werken;
  o de Erecode ondertekend hebben;
  o meerderjarig zijn.
  •Specifiek:
  o Discreet zijn.
  o Actieve deelname aan het afdelingscomité( minimum 8 vergaderingen
  aanwezig).
  o Vlotte communicatie met lokale pers.
  Het posten van activiteiten op de uitkalender, Lede communiceert
  en reclame rond stickerverkoop ed....
  o Open en eerlijke communicatie met het comité en de voorzitter.
  o Organiseren van eetfestijn, stikkerverkoop en Rode
  Kruisfeest, vrijwilligersfeest en nieuwjaarsreceptie.
  o Sponsoring bij de Leedse handelaars.
  o Belangrijk is, dat je voor deze taken niet alles zelf doet. Er is dus een goede
  dosis organisatorisch inzicht nodig.

Voor verdere informatie kunnen jullie terecht bij onze voorzitter Ivan De Vrieze.
Geïnteresseerden voor deze functie mogen contact opnemen telefonisch, per mail of per
brief met een motivatie van waarom je deze functie graag zou uitoefenen.


Ivan De Vrieze, Voorzitter Rode Kruis Lede, Schildekensstraat 33, Smetlede, 0470/18.84.89 
Voorzitter@lede.rodekruis.be

Patricia Van der Stuyft, Secretaris Rode Kruis Lede, Kerrebroekstraat 133, Aalst, 0498/33.01.17 
secretaris@lede.rodekruis.be