Bestuur

De afdelingsraad zorgt voor het dagelijkse bestuur van onze afdeling. We stellen de leden van deze raad hier graag aan je voor.

Uiteraard kunnen al deze verantwoordelijken niet zonder de dagelijkse steun van de vrijwilligers van onze afdeling! Momenteel telt onze afdeling 90 vrijwilligers, verdeeld over verschillende diensten. Wil je onze ploeg versterken? Je bent van harte welkom!

Leden:

Linda Sabbe - Voorzitter
H. Consciencestraat 36 - 8301 Knokke-Heist
050/73.63.61- linda.sabbe@knokkeheist.be
Binnen onze afdeling heb ik als voorzitter een raadgevende taak tijdens de bestuursvergadering.Ik vertegenwoordig, samen met de ondervoorzitter, onze afdeling tijdens kontakten met de provinciale zetel.
Het is ook belangrijk dat de voorzitter een steun is voor de verantwoordelijken, en coördineert waar nodig.

Luc Huyghe - ondervoorzitter
Boomgaarden 23 - 8300 Knokke-Heist
050/61.30.75 - 0475/68.51.79- luc.huyghe@azzeno.be

Ivan Vermeersch - Ondervoorzitter, Int.samenwerking
M. Lippensplein 28 - 8300 Knokke-Heist
050/62.46.51 - 0494/49.40.01 - ivanvermeersch@telenet.be

Kurt Leliaert - Secretaris
Knokkestraat 56/51 - 8301 Knokke-Heist
050/51.06.39 - secretaris@knokke-heist.rodekruis.be

Isabelle Boudens - Bloedcollecte
Kragendijk 213 - 8300 Knokke-Heist
050/62.50.69 - 0479/87.34.00 - isabelle.boudens@hotmail.com

Hilde Casert
Ed. Verheyestraat 19 - 8300 Knokke-Heist
050/62.39.13 - hilde.casert@knokke-heist.be

Werner De Vilder - Zorgbib

Sabrina de Winter - Apotheker

Valerie Doom - Penningmeester

Martine Floreal - Jeugd
Leenstraat 4/33 - 8301 Knokke-Heist
050/51.05.86 - 0478/50.26.58 - martine.floreal1@telenet.be 

Philippe Reubens - Vorming

Jean Vandenabeele - uitleendienst, website
Nieuwstraat 67 - 8300 Knokke-Heist
050/60.40.56 - jean.vdabeele@scarlet.be - webmaster@knokke-heist.rodekruis.be

Koen Vanhove - Hulpdienst
Forthoekstraat 1 - 8370 Blankenberge
0496/76.54.33 - vanhove_koen@hotmail.com

Peter Warlop - Communicatie en Werving/PR 
St-Lenardstraat 25 - 8380 Brugge-Dudzele
0498/54.77.24 - pr@knokke-heist.rodekruis.be