Bestuur

De afdelingsraad zorgt voor het dagelijkse bestuur van onze afdeling. We stellen de leden van deze raad hier graag aan je voor.

Uiteraard kunnen al deze verantwoordelijken niet zonder de dagelijkse steun van de vrijwilligers van onze afdeling! Momenteel telt onze afdeling 90 vrijwilligers, verdeeld over verschillende diensten. Wil je onze ploeg versterken? Je bent van harte welkom!

Leden:

Linda Sabbe - Voorzitter
H. Consciencestraat 36 - 8301 Knokke-Heist
050/73.63.61- linda.sabbe@knokkeheist.be
Binnen onze afdeling heb ik als voorzitter een raadgevende taak tijdens de bestuursvergadering.Ik vertegenwoordig, samen met de ondervoorzitter, onze afdeling tijdens kontakten met de provinciale zetel.
Het is ook belangrijk dat de voorzitter een steun is voor de verantwoordelijken, en coördineert waar nodig.

Luc Huyghe - ondervoorzitter
Boomgaarden 23 - 8300 Knokke-Heist
050/61.30.75 - 0475/68.51.79- luc.huyghe@azzeno.be

Ivan Vermeersch - Ondervoorzitter, Int.samenwerking
M. Lippensplein 28 - 8300 Knokke-Heist
050/62.46.51 - 0494/49.40.01 - ivanvermeersch@telenet.be

Kurt Leliaert - Secretaris
Knokkestraat 56/51 - 8301 Knokke-Heist
050/51.06.39 - secretaris@knokke-heist.rodekruis.be

Jean Vandenabeele - financieel administrator, uitleendienst, website
Nieuwstraat 67 - 8300 Knokke-Heist
050/60.40.56 - jean.vdabeele@scarlet.be - webmaster@knokke-heist.rodekruis.be

Peter Warlop - Communicatie en Werving/PR
St-Lenardstraat 25 - 8380 Brugge-Dudzele
0498/54.77.24 - pr@knokke-heist.rodekruis.be

Marianne Rombout - Adj. Communicatie & Werving/PR 
Arcadelaan 23 - 8300 Knokke-Heist
050/60.85.18 - 0496/72.03.29 - mariannerombout@hotmail.com

Dominique Beernaert - Hulpdienst
Kragendijk 213 - 8300 Knokke-Heist
0496/86.09.56 - hulpdienst@knokke-heist.rodekruis.be

Koen Vanhove - adj. Hulpdienst, Vorming
Forthoekstraat 1 - 8370 Blankenberge
0496/76.54.33 - vanhove_koen@hotmail.com

Isabelle Boudens - Bloedcollecte
Kragendijk 213 - 8300 Knokke-Heist
050/62.50.69 - 0479/87.34.00 - isabelle.boudens@hotmail.com

Martine Floreal - jeugd
Leenstraat 4/33 - 8301 Knokke-Heist
050/51.05.86 - 0478/50.26.58 - martine.floreal1@telenet.be 

Jan Cosaert - Apotheker
Lippenslaan 213 - 8300 Knokke-Heist
050/60.15.22 - 0475/93.06.12 - jancosaert@skynet.be

Hilde Casert
Ed. Verheyestraat 19 - 8300 Knokke-Heist
050/62.39.13 - hilde.casert@knokke-heist.be

Raymond Reubens
M. Lippensplein 29 - 8300 Knokke-Heist