Voor organisatoren: hoe hulppost aanvragen

Een eerstehulppost op jouw evenement?

Organiseer je zelf een evenement, concert, wedstrijd... waar een grote toeloop van mensen wordt verwacht?
Dan kun je voor een eerstehulppost een beroep doen op het Rode Kruis.

Voor preventieve hulpacties neem je best ruim een maand vooraf contact op met het Rode Kruis Knokke-Heist.

Op basis van de aard van de activiteit, de plaats, het verwachte aantal mensen... zal het Rode Kruis Knokke-Heist  bepalen welke middelen en mankracht het best worden ingezet. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak met de organisator.

Enkel een tegemoetkoming voor het materiaal

De vrijwilligers staan hun uren gratis af. Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook nieuwe tenten of voertuigen aankopen. Dat kost geld. Daarom vraagt het Rode Kruis voor een preventieve hulpactie aan de organisator enkel een tegemoetkoming voor het materiaal.

download het aanvraagformulier (HDC 610) (.doc)

Toelichting bij de aanvraag

Wacht niet met een aanvraag tot enkele weken voor een evenement. Het beste is om je aanvraag minstens 1 maand voor het evenement aan het Rode Kruis te bezorgen.

Stuur de aanvraag (HDC 610) zo volledig mogelijk ingevuld naar het volgende adres:

Dominique Beernaert
Afd. Verantw. Rode Kruis Knokke-Heist
Kragendijk 213
8300 Knokke-Heist

Indien direct blijkt dat (vb. omwille van de omvang van het evenement) wij niet in staat zijn de gevraagde medewerking te verlenen, dan sturen wij de aanvraag ter afhandeling door aan de provincieleiding of vragen we versterking aan een (buur)afdeling.

Enkele weken voor de datum van het evenement zal je als organisator worden geïnformeerd of het Rode Kruis al dan niet kan instaan voor de preventieve dienst. Indien op de aanvraag kan worden ingegaan, dan ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, een voorlopige kostenraming, de eventuele bijkomende voorwaarden in hoofde van de organisator en de algemene contractvoorwaarden.

Indien je als organisator met dit samenwerkingsvoorstel kan instemmen dan stuur je het ondertekende exemplaar voor akkoord terug.

Het Rode Kruis zal je vervolgens een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen waardoor de overeenkomst tot medewerking van het Rode Kruis definitief tot stand gekomen is.