Word vrijwilliger

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze afdeling én van het Rode Kruis. Vrijwilligers maken het Rode Kruis tot wat het is. Maar het Rode Kruis heeft steeds nieuwe vrijwilligers nodig, om te kunnen inspelen op nieuwe noden, omdat er vrijwilligers wegvallen,... Jouw inzet is dan ook heel welkom.

Wat kan je doen?
Onze afdeling heeft alle soorten helpende handen nodig. Je kunt boeken uitlenen in een ziekenhuis, lesgeven, mensen bezoeken, administratief werk doen, eerste hulp verlenen, ziekenvervoer doen,...

De ene taak zal je al beter liggen dan de andere. Samen vinden we voor jou zeker een boeiende taak op maat. Het belangrijkste is dat je het graag doet.

Wil je graag weten wat onze afdeling allemaal doet en wat jou interesseert en waar je een handje wilt toesteken? Klik dan hier.

Wederzijdse afspraken

- Wat kan je van het Rode Kruis verwachten?

 • Je bepaalt zelf de grenzen van je engagement. We maken met jou afspraken over de tijd die je wilt spenderen en je taken als vrijwilliger.
 • We zorgen voor een goede opleiding en voor begeleiding en ondersteuning die bij je taak horen.
 • Je krijgt een Rode Kruisbadge om je herkenbaar te maken als Rode Kruisvrijwilliger en als dit nodig is voor je functie, krijg je ook de nodige kleding (bijvoorbeeld Hulpdienstpak).
 • We geven je informatie over de activiteiten van je dienst, je afdeling en de globale werking.
 • Binnen je taak krijg je de gepaste verantwoordelijkheid en inspraak.
 • We zorgen voor een passende verzekering.
 • Kosten die voortvloeien uit je vrijwilligerswerk worden vergoed. 

- Wat verwacht het Rode Kruis van jou?

 • Je bent steeds bereid te handelen volgens de Fundamentele Beginselen van het Rode Kruis.
 • Je volgt de vorming en bijscholing die bij je taak horen.
 • Je zet je belangeloos in met verantwoordelijkheidszin.
 • Je werkt op een loyale manier met iedereen samen.
 • Je doet alles om het imago van het Rode Kruis hoog te houden.
 • Je begrijpt dat voor het Rode Kruis het rekruteren van nieuwe vrijwilligers en fondsenwervingen heel belangrijk zijn om zich blijvend te kunnen inzetten voor mensen in nood. Daarom neem je op een gepaste manier aan deze activiteiten deel.
 • Je respecteert de statuten, het huishoudelijke reglement en de vademecums.