Afdelingswerking voor en door vrijwilligers

"Ik voel me thuis binnen de afdeling, daar we als groep zoveel kunnen betekenen voor de bevolking en de kwetsbaren uit de samenleving". 

Om in Izegem het Rode Kruis op de kaart te zetten, wordt enkel en alleen beroep gedaan op vrijwilligers.  Het Rode Kruis is er voor en door vrijwilligers.  Met 24 vrijwilligers staan we paraat, altijd en overal om te helpen waar nodig.  Een goede werking brengt ook met zich mee dat er een goede sfeer moet zijn.  Als afdeling wordt veel energie gestopt in de vrijwilligerswerking.  Dit op volgende vlakken:

Opleiding

Op geregelde tijdstippen worden bijscholing georganiseerd.  Het gaat om doorgedreven eerste hulp, leiding, logistiek, enz.  Op deze manier blijven we bij en worden de nieuwste guidelines inzake eerste hulp gevolgd bij onze zorgverlening. 

Ieder jaar nemen tal van vrijwilligers deel aan provinciale en nationale opleidingen.  Op deze manier willen we de Izegemse bevolking met kennis van zaken ondersteunen.

Vergadering

Iedere maand wordt samengekomen met de vrijwilligersgroep.  Op deze tijdstippen worden de veranderingen en mededelingen gedaan naar de vrijwilligers. 

Vooral de praktische organisatie van onze werking wordt hier op punt gezet en ingevuld.  Concreet gaat het over de kalender met taken die door de vrijwilligers wordt ingevuld.  Voorbeelden zijn de organisatie van de eerste hulp op manifestaties, het aanvullen van koffers, het onderhoud van het wagenpark, organisatie van de jaarlijkse stickerverkoop, ...

Ontspanning

Op regelmatige basis is er naast de pure werking ook ruimte voor ontspanning.  Het gaat om een hutsepotavond, filmavond, bowlingavond, ... Vrijwilligers leren elkaar hierdoor beter kennen en worden gewapend om in onze dagelijkse werking goed op elkaar ingespeeld te zijn.