Ondersteuning onderwijs

Demonstratie van ziekenwagen

Af en toe wordt onze ziekenwagen ingezet voor demonstratie in de lagere school.  Vanuit een praktische kant wordt aan de jongeren getoond wat een ziekenwagen doet en leren ze de 112 verwittigen, met hierin aandacht voor de vitale functies van je slachtoffer.  Voor jongeren wordt telkens stilgestaan dat bij een noodsituatie een volwassene moet gecontacteerd worden.

Ook tijdens de veiligheidsweken van politiezone RIHO, werkt Rode Kruis-Izegem mee.

Als school interesse voor een demo, neem gerust contact op met onze afdeling via het contactformulier.

Eerstehulplessen

Nood aan een eerstehulples in de klas.  Tegen een kleine vergoeding kan vanuit praktisch oogpunt een sessie omtrent wondzorg, reanimatie, ... gegeven worden.

Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen zullen de sessies gegeven worden door Vorming op Jeugd Rode Kruis. 

Interesse?  Neem contact op via het contactformulier.