Rampenparaatheid

De basistaak van het Rode Kruis bestaat eruit om in tijdens van oorlog, rampen, hongersnood, epidemies, ... het hoofd en hulp te kunnen bieden aan de meest kwetsbaren.  Rode Kruis-Izegem maakt binnen Rode Kruis-West-Vlaanderen deel uit van deze hulpverleningsketen. 

Concreet wordt eerste hulp op evenementen verleend om de nodige ervaring te hebben, mocht het nodig zijn in rampomstandigheden.  Het is niet de bedoeling dat wij als Rode Kruis op dit moment de taak van de 112 en zijn uitgebouwd systeem overnemen, maar ondersteunen waar nodig.  Het kan gaan om brancardageploegen, ziekenwagenvervoer, logistieke hulp zoals het leveren van water en voeding aan slachtoffers of hulpverleners.

Ook wordt ons materiaal up-to-date gehouden om onmiddellijk inzetbaar te zijn.