Eerstehulpopleidingen

Iemand in nood helpen lijkt evident. In theorie. In de praktijk zijn er veel mensen die panikeren en niet weten wat te doen. Meteen hulp kunnen bieden, voorkomt vaak erger. Daarom willen we de zelfredzaamheid in Vlaanderen verhogen. Zodat iedereen beter in staat is om elkaar te helpen in noodsituaties. Zo kunnen mensen krachtiger, juister en efficiënter reageren om levens te redden van anderen in nood.

In onze combinatiecursus EHBO-helper komt niet alleen het zo noodzakelijke reanimatie en defibrillatie aan bod, maar gaan we ook dieper in op alle gevallen waarbij eerste hulp, een eerste opvang, in afwachting van gespecialiseerde hulp, van levensbelang is: huidwonden, bloedingen, hoofdletsels, letsels aan de ledematen, beten en steken, epilepsie, diabetes, vergiftigingen, allergieën, electrocutie, hyperventilatie, astma, onderkoeling, hitteslag, zonneslag en eerstehulptechnieken.

Dodehoekongevallen zijn een frekwente oorzaak van ernstige verminkingen of zelfs overlijdens bij onze jeugd. Daar willen we iets aan doen.

Elke volwassene zou moeten kunnen reanimeren en defibrilleren. Het zou op jaarbasis tientallen doden kunnen vermijden in Vlaanderen. Rode Kruis-Vlaanderen heeft een specifieke opleiding ontwikkeld, gericht op openbare besturen, bedrijven, verenigingen: Hartveilig

Cursus EHBO-helper

De combinatiecursus EHBO-helper gaat in het najaar van 2022 door op volgende dagen:
7/11, 9/11, 14/11, 16/11, 21/11, 23/11, en 28/11 telkens van 19 u tot 22 u. Op zaterdag 3/12 is er in de voormiddag een oefenles en in de namiddag worden examens afgenomen. De cursus gaat door in Zalen 'De Brug' in de OLV-parochie en is volledig gratis. Als je geslaagd bent krijg je een officieel brevet.
Voor meer informatie en voor inschrijvingen kan je terecht op vorming@hoeselt.rodekruis.be.

Opleiding 'Dode Hoek' voor LSO.

Op 14 oktober organiseert Rode Kruis-Hoeselt samen met TLV voor de vijfde- en zesdejaars van het LSO van Groot-Hoeselt opnieuw een cursus 'Dode Hoek'. Elk jaar gebeuren er in Vlaanderen verschillende dodelijke ongevallen waarbij fietsers en vrachtwagens betrokken zijn, omdat ze elkaar niet opgemerkt hebben. Dat mag in Hoeselt niet gebeuren.

Hartveilig

Reanimeren en defibrileren is de EHBO-techniek met de grootste weerslag voor de bevoking. Het sterftecijfer kan er drastisch mee verminderd worden. Rode Kruis-Hoeselt organiseert deze opleidingen tijdens een cursus van drie uur voor openbare besturen, bedrijven, verenigingen. Zonder dat men de reanimatietechniek onder de knie heeft, geeft een AED enkel een vals gevoel van veiligheid. Voor meer informatie: info@hoeselt.rodekruis.be