Bloed geven: ook in coronatijden een must.

Overal in Vlaanderen zamelt het Rode Kruis bloed in. Niet alleen voor heel veel zieke mensen is dit van levensbelang. Ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er vaak heel wat bloed nodig om levens te redden. Ook in deze coronatijden blijft de behoefte aan bloed en zijn derivaten groot. Op 17 en 26 mei 2021 hebben we weer bloedinzamelingen in GC Ter Kommen. Op deze dagen hebben we telkens 8 bedden laten voorzien, daar waar dat tot nu toe slecht 8 en 4 bedden waren. Onze capaciteit is dus met 33 % toegenomen en om geen mal figuur te slaan zouden we graag alle plaatsen vol krijgen. Welkom dus op één van deze dagen. Hieronder kan je een afspraak maken.

Ik kom bloed geven

Ik help door plasma of bloedplaatjes te geven in een van de donorcentra in Vlaanderen.