Bloed geven: niet versagen. We horen bij de betere gemeentes qua opkomst. Zo houden!

Overal in Vlaanderen zamelt het Rode Kruis bloed in. Niet alleen voor heel veel zieke mensen is dit van levensbelang. Ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er vaak heel wat bloed nodig om levens te redden.  Op 2 en 7 november 2022 hebben we weer bloedinzamelingen in respectievelijk Nederheem en Ter Kommen. We horen zeker bij de betere gemeentes qua aantal donoren, maar in het verleden zijn er toch periodes geweest waarin we meer donoren hadden. Vooral de collecte in Nederheem kan beter. Een warme oproep dus om de medemens te helpen en te komen genieten van een lekker culinair slot. Begin alvast maar te raden wat het in november wordt.

Ik kom bloed geven

Ik help door plasma of bloedplaatjes te geven in een van de donorcentra in Vlaanderen.