(Onder) Voorzitter

Je bent bereid Rode Kruis-Vlaanderen te leren kennen en loyaal daaraan de afdeling Eeklo te leiden.

Persoonlijke kwaliteiten:

 • belangstelling hebben voor het Rode Kruis;
 • bereid zijn om te handelen in overeenstemming met de fundamentele beginselen;
 • bereid zijn om zich belangeloos in te zetten met de nodige verantwoordelijkheidszin;
 • bereid zijn om voldoende tijd te investeren om zijn opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren;
 • bereid zijn om de vereiste opleiding en bijscholing te volgen;
 • bereid zijn om zich onbevooroordeeld en niet-discriminerend te gedragen op basis van ras, huidskleur, handicap, herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, politieke overtuiging of maatschappelijke status;
 • in groep willen werken;
 • bereid zijn om op een loyale manier met alle betrokkenen samen te werken;
 • de Erecode ondertekend hebben;
 • de minimale leeftijd bereikt hebben van 16 jaar op de dag van toetreding.

Opleiding en ervaring:

 • de instapsessie gevolgd hebben (3 uur). 

Taken:

 • de doelstellingen, de organisatie en de werking van het Rode Kruis in het algemeen en van Rode Kruis-Vlaanderen in het bijzonder kennen
 • een algemene taakomschrijving van de diensten kennen
 • beleid kunnen voeren
 • een vergadering kunnen leiden
 • bereikbaar zijn
 • toegankelijk zijn en kunnen luisteren
 • initiatief kunnen nemen
 • kunnen leidinggeven
 • kunnen coördineren
 • kunnen samenwerken
 • bereid zijn om loyaal beslissingen van hogere instanties uit te voeren en te doen uitvoeren
 • sociaal vaardig zijn
 • communicatievaardig zijn
 • over organisatietalent beschikken
 • discreet zijn
 • niet vooringenomen zijn
 • overtuiging en enthousiasme uitstralen