Mandaat lesgeven

Opleiding en ervaring:

• lego-examen afgelegd hebben
• een brevet van lesgever eerstehulpverlening behaald hebben
• voor lesgever simulant: een brevet van simulant senior hebben
• voor lesgever simulant senior: een brevet van simulant lesgever en brevet simulant coördinator hebben
• de nodige bijscholingen blijven volgen.