Brugfiguren

Een brug tussen school en thuis

Het uurtje per week dat ik met de kinderen reken of speel, geeft hen extra ontwikkelingsstimulansen en werpt zichtbaar zijn vruchten af in de klas. Dat geeft me veel voldoening. Chris, brugvrijwilliger

Onderwijs is belangrijk om kinderen een goeie toekomst te bieden. Ondanks de grote inspanningen die scholen leveren, zijn er nog kinderen waarvan de schoolloopbaan niet of onvoldoende aansluit bij hun persoonlijke capaciteiten. De ongelijke kansen worden al duidelijk op jonge leeftijd. Het probleem is vooral voelbaar bij maatschappelijjk kwetsbare en/of allochtone gezinnen. Maar ook kinderen met een handicap, kinderen van wie een ouder of grootouder overleden is, kinderen van wie de ouders recent gescheiden zijn, kunnen wat extra begeleiding vaak goed gebruiken.

Deze kinderen hebben nood aan iemand die een brug vormt tussen de school en thuis. Iemand die het kind extra persoonlijke aandacht geeft. In het Brugfigurenproject werken de Rode Kruisvrijwilligers daarom nauw samen met een professionele kracht (brugfiguur, schoolopbouwwerker, zorgcoördinator…) in kleuter-of basisscholen om voor ieder kind een gepaste begeleiding te kunnen voorzien.

De brugvrijwilligers kunnen op verschillende manieren actief zijn in en rond de school. Het kan gaan om klasondersteunende activiteiten of huistaakbegeleiding en daarnaast ook brede schoolactiviteiten. Vaak werken de brugvrijwilligers rond taal. Door samen een boek te lezen, een bibliotheek te bezoeken, een spelletje te spelen, wordt taal meteen al een heel stuk interessanter en de drempel kleiner. Maar ook andere vaardigheden worden gestimuleerd. Bij al deze activiteiten probeert men de ouders te betrekken waardoor de vrijwilligers dus ook aan gezinsondersteuning kunnen doen.

Interesse?

Respectvol, discreet , sociaal en met een warm hart voor kinderen zijn onze  sleutelwoorden als je je als vrijwilliger wil engageren.

Wil je nog meer weten hierover lees dan volgende brochure: Brochure