Brugfiguren

Een brug tussen school en thuis

Het uurtje per week dat ik met de kinderen reken of speel, geeft hen extra ontwikkelingsstimulansen en werpt zichtbaar zijn vruchten af in de klas. Dat geeft me veel voldoening. Chris, brugvrijwilliger

Onderwijs is belangrijk om kinderen een goeie toekomst te bieden. Ondanks de grote inspanningen die scholen leveren, zijn er nog kinderen waarvan de schoolloopbaan niet of onvoldoende aansluit bij hun persoonlijke capaciteiten. De ongelijke kansen worden al duidelijk op jonge leeftijd. Het probleem is vooral voelbaar bij maatschappelijjk kwetsbare en/of allochtone gezinnen. Maar ook kinderen met een handicap, kinderen van wie een ouder of grootouder overleden is, kinderen van wie de ouders recent gescheiden zijn, kunnen wat extra begeleiding vaak goed gebruiken.

Deze kinderen hebben nood aan iemand die een brug vormt tussen de school en thuis. Iemand die het kind extra persoonlijke aandacht geeft. In het Brugfigurenproject werken de Rode Kruisvrijwilligers daarom nauw samen met een professionele kracht (brugfiguur, schoolopbouwwerker, zorgcoördinator…) in kleuter-of basisscholen om voor ieder kind een gepaste begeleiding te kunnen voorzien.

De brugvrijwilligers kunnen op verschillende manieren actief zijn in en rond de school. Het kan gaan om klasondersteunende activiteiten of huistaakbegeleiding en daarnaast ook brede schoolactiviteiten. Vaak werken de brugvrijwilligers rond taal. Door samen een boek te lezen, een bibliotheek te bezoeken, een spelletje te spelen, wordt taal meteen al een heel stuk interessanter en de drempel kleiner. Maar ook andere vaardigheden worden gestimuleerd. Bij al deze activiteiten probeert men de ouders te betrekken waardoor de vrijwilligers dus ook aan gezinsondersteuning kunnen doen.

Interesse?

Respectvol, discreet , sociaal en met een warm hart voor kinderen zijn onze  sleutelwoorden als je je als vrijwilliger wil engageren.

Wil je nog meer weten hierover lees dan volgende brochure: Brochure 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.