Is Berlaar Hartveilig?

Wat is het Hartveiligproject?

Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. Nochtans is de kans op overleving 70% als het slachtoffer binnen de eerste drie à vier minuten wordt gereanimeerd.
Het project Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten én wil de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten.

Dit doen we door:

  • zoveel mogelijk automatische externe defibrillatoren (AED’s) te latenplaatsen in de gemeente, bedrijven, scholen, organisaties en sportclubs.
  • zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van een AED-toestel.

Wie kan Hartveilig worden?

Het Hartveiligproject is er voor de gemeenten en voor de bedrijven, scholen, sportclubs en verenigingen. Om het label Hartveilig te verkrijgen moeten ze aan volgende voorwaarden voldoen:

Gemeente of bedrijf

Beschikken over minstens één AED-toestel, sensibiliseren en minstens 10% van de personeelsleden opleiden. Een samenwerkingsovereenkomst met onze afdeling is geldig voor een periode van twee jaar en kan telkens voor dezelfde periode verlengd worden.

School

Beschikken over een eigen AED-toestel of beroep kunnen doen op een AED-toestel in de buurt, sensibiliseren en minstens 10% van de personeelsleden opleiden. Een samenwerkingsovereenkomst met onze afdeling is geldig voor een periode van twee jaar en kan telkens voor dezelfde periode verlengd worden.

Sportclub of vereniging

Beschikken over een eigen AED-toestel of beroep kunnen doen op een AED-toestel in de buurt, sensibliseren en minstens 10% van de medewerkers opleiden. Een samenwerkingsovereenkomst met onze afdeling is geldig voor een periode van twee jaar en kan telkens voor dezelfde periode verlengd worden.

Voordelen van het Hartveiligproject

Veiligheid

Met het project Hartveilig vergroot de overlevingskans na een hartstilstand. Niet alleen de aanwezigheid van een AED-toestel verhoogt de veiligheid. Ook het opleiden van de betrokkenen (personeel, werknemers, leerkrachten, medewerkers, leden…) draagt bij tot de algehele veiligheid. Wie een eerstehulpcursus volgde, reageert immers alerter bij gevaar en kan tijdig ingrijpen.

Label en bord

De aanvrager mag gebruik maken van het logo Hartveilig in zowel interne als externe communicatie. Daartoe ontvangt de aanvrager onder meer een bord.

 

meer info over Hartveilig op WWW.HARTVEILIG.RODEKRUIS.BE

De eerste opleidingen reanimatie + AED gaan door op volgende data:

Inschrijven kan via bovenstaande links (belangrijk: een account aanmaken op deze ACT applicatie om je inschrijving te vervolledigen)
via info@rodekruisberlaar.be of op 03/482.34.35