8

bloedinzamelingen in Berlaar per jaar

2

openbare AED's zijn beschikbaar in Berlaar

12

keer aanwezig op evenementen in Berlaar