8

bloedinzamelingen in Berlaar per jaar

201

bloedgevers op de afgelopen bloedinzameling(en)

2

openbare AED's zijn beschikbaar in Berlaar