210

bloedgevers op de afgelopen bloedinzameling(en)

2

openbare AED's zijn beschikbaar in Berlaar

14

keer aanwezig op evenementen in Berlaar