Hartveilig

Het project Harveilig wil de overlevingskansen van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten én wil de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Dit wordt gedaan door:

zoveel mogelijk automatisch externe defibrillatoren (AED's) te plaatsen in gemeenten, steden, bedrijven, scholen, organisaties en sportclubs;
zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED.
Heb je interesse om uw stad, gemeente, organisatie,... hartveilig te maken of wil je extra informatie dan kan je altijd terecht op de website: http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net?id=6947&p1=contact