Eerste Hulp/Helper

                                  

Eerste Hulp/Helper  --> info/inschrijvingen : vorming@avelgem.rodekruis.be  

 Cursus EHBO 2020 : start op dinsdag 07/01/2020 om 19u

                                              in lokaal Rode Kruis Avelgem, Yzerweg straat 2 te 8580 Avelgem    

                                         interesse ? neem gerust contact op met bovenvermeld mailadres 

 

Wat leer je?
Deze cursus is een basisopleiding. Je leert hoe je moet reageren in een noodsituatie en hoe je gepast eerste hulp kan verlenen. Ook de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen komt aan bod.

 

Volgende zaken komen aan bod, zowel theorie als praktijk :

 * Principes van eerste hulp en de vier stappen in de eerste hulp
 * Reanimeren en defibrilleren
 * Bloedingen
 * Huidwonden
 * Brandwonden
 * Flauwte en beroerte
 * Pijn op de borst
 * Verslikking
 * Letsels aan botten spieren en gewrichten. 

Als je slaagt voor het examen, wordt je een brevet uitgereikt.


Iedereen mag deelnemen. Je bent minstens zestien jaar oud of je wordt zestien in het kalenderjaar waarin de cursus start.

Hoe lang?
12 uur + examen (telkens de dinsdag : 07/01, 14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 11/02 en proef op zaterdagvoormiddag 15/02)

Prijs?
Gratis.

Het handboek "Help! Eerste hulp voor iedereen" kan je vrijblijvend kopen binnen de afdeling zelf.

Taal:
Nederlands

De cursus Eerste Hulp wordt gevolgd door een cursus Helper. 

Omvat volgende zaken, zowel theorie als praktijk :

* Electriciteitsongevallen
* Reanimeren en defibrilleren, baby en kind
* Ademhalingsmoeilijkheden, hyperventilatie, kortademigheid
* Wervelletsels
* Diabetes
* Onderkoeling en hitteslag
* Allergiëen, insectebeten
* Vergiftiging
* Huisapotheek. 

Hoe lang?
12 uur + examen (telkens de dinsdag : 18/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03,  31/03 en proef op zaterdagvoormiddag 04/04)