Vorming

Wie zijn we ?
 
Vorming helpt de inwoners van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfredzaam te worden op vlak van eerstehulpverlening en ongevallenpreventie. Dit doen we door: 

de bevolking op te leiden in eerste hulp;
initiatieven te nemen om de preventie van ongevallen in de privésfeer te bevorderen.
De opdracht van Vorming is vierledig:

Het organiseren van vormingsactiviteiten, programma’s en projecten voor de bevolking, bedrijven, scholen en organisaties.
Het organiseren van vormingsactiviteiten voor de eigen medewerkers en vrijwilligers.
Zorgen voor de nodige structuren en middelen ter begeleiding van medewerkers en ondersteuning van activiteiten.
Samenwerken met en ondersteunen van verschillende partners, nationaal en internationaal.