Brugfiguren

ONDERSTEUNING IN EEN KWETSBAAR GEZIN ZIE JE WEL ZITTEN? 

Brugvrijwilligers gaan één of meerdere keren per week gratis ondersteuning bieden bij een kwetsbaar kind, in het gezin en samen met de ouders. Ze gaan er spelen, voorlezen en de huiswerksituatie ondersteunen. 

Redenen waarom dit project bestaat: 

-weinig ontwikkelingsstimulansen in het gezin -het gezin spreekt een andere taal dan Nederlands -weinig betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren -onvoldoende structuur, plaats en tijd om huiswerk te maken 

Grootste doel van het project: 

-ondersteuning aan huis -verhoogde betrokkenheid van de ouders -blijvende veranderingen bij het kind, ouders en de omstandigheden thuis 

Wat kan je zoal doen in het gezin? 

-gezin laten kennis maken met peutersportpunt, speelotheek, peuterspeelpunt, bibliotheek -ouders aanzetten tot voorlezen, meespelen, agenda controleren -inrichten van een rustig plekje in huis om huiswerk te maken -kind structuur aanleren om huiswerk te maken en ouders hierbij betrekken -voorbeeldfunctie voor ouders 

Je staat er zeker niet alleen voor: Stad Turnhout en Rode Kruis Turnhout geven je de gepaste vorming en brengen de vrijwilligers enkele keren per schooljaar samen om zo eventuele moeilijkheden bespreek- baar te maken en samen naar oplossingen te zoeken. Ook tal van organisaties bieden je gratis spel- en didactisch materiaal om je vrijwilligerswerk goed te kunnen uitoefenen. 

ZIE JE DIT ZITTEN? 

Neem dan zeker contact op met: 


Stad Turnhout Gelijke Kansen - Onderwijs Campus Blairon 200 2300 Turnhout 014 40 96 31 onderwijs@turnhout.be 

Rode Kruis Turnhout Brugfigurenproject 0470 22 04 02 socialehulpverlening@rodekruisturnhout.be