Resultaten "Samen Sterk voor eerste hulp2020-Zimbabwe"

Voorwoord

Eerste hulpopleidingen en -materiaal voor Zimbabwe  

Sinds 2014 lanceren we jaarlijks een oproep naar afdelingen tot financiële steun voor concrete activiteiten die nodig zijn om onze ontwikkelingsprojecten te doen slagen. Voor 2020 ondersteunden we de eerstehulpopleidingen van onze zustervereniging in Zimbabwe.

Concreet wilden we 60.000 euro inzamelen om het Zimbabwaanse Rode Kruis de volgende opleidingen te bezorgen:  

•        100 basisopleidingen, goed om 700 vrijwilligers op te leiden

         + handboeken voor de vrijwilligers

         + een eerstehulpkit

 

•        Het opleiden van 15 black spot teams, en zo 150 hulpverleners opleiden in eerste hulp bij verkeersongevallen

        + handboeken voor de hulpverleners

        + uniformen

        + navullen van eerstehulpmaterialen

 

•        Het trainen van 10 jeugdmonitorbegeleiders, die 50 jeugdclubs goed voor 1000 jongeren, opleiden!Deze afdelingen waren Samen Sterk in 2020! 


Een mooi resultaat ondanks impact gezondheidscrisis

Het streefbedrag voor deze Samen Sterk-actie werd in de zomer van 2020 bijgesteld. Gezien de coronapandemie en de daaruit vloeiende uitdagingen voor Rode Kruisafdelingen, beschouwden we zestig percent van het oorspronkelijke streefdoel van 60.000 euro, nl. 35.000 euro, als realistisch en haalbaar. Een doelstelling die we ruim gehaald hebben:

Meer dan 100 afdelingen steunden

Via de Samen Sterk-Actie 2020 steunden 30 afdelingen verspreid over heel Vlaanderen Rode Kruis Zimbabwe. 

Daarbovenop bedanken we ook voor hun bijdrage aan dit project via hun provincie:

▪ alle 56 Rode Kruisafdelingen van de provincie Oost-Vlaanderen

▪ alle 30 Rode Kruisafdelingen van de provincie Vlaams-Brabant

Wat betekent jullie steun? 

Bedankt aan de deelnemende Rode Kruisafdelingen! 

Dankzij jullie steun en het bundelen van jullie krachten zijn we tot de inzameling van dit mooie bedrag gekomen! En zo blijkt opnieuw: Samen staan we sterk! 

Het is dan ook een genoegen om alle afdelingen die het project in 2020 steunden eervol te vermelden: We bedanken ook de vrijwilligers Expertisemissie eerste hulp 

Verschillende expertisemissies vonden plaats in 2018, 2019 en begin 2020.

We willen de inzet van alle vrijwilligers in de kijker zetten die hebben bijgedragen aan de opleiding van Zimbabwaanse instructeurs: