Cursus Eerste hulp – Helper

Tijdens 12 avondsessies leer je de basisprincipes van eerste hulp, reanimeren en defibrilleren, bloedingen stelpen, huid- en brandwonden verzorgen en veel meer.

De lessen worden op een zeer interactieve manier gegeven. Er wordt veel oefenmateriaal voorzien en er worden ongevalsimulanten ingeschakeld. Hierdoor krijg je de kans om de eerstehulptechnieken veelvuldig in te oefenen.

Op het einde van de cursus kan je tijdens een evaluatiesessie het Rode Kruis-brevet behalen.

Waar en wanneer? De lessen starten op 3 oktober 2022 en worden gegeven op maandag- en woensdagavond van 19u30 tot 21u45 (niet tijdens de schoolvakanties). Het examen wordt georganiseerd op 23 november 2022. Alle lessen gaan door in de Chalet bij de Sporthal (Sportstraat 5, Scheldewindeke).

Voor wie? Je moet minimum 16 jaar oud zijn om aan de cursus deel te nemen. Deelname is gratis. Het handboek Help! Eerste hulp voor iedereen! wordt tijdens de cursus te koop aangeboden.

Inschrijven? Het aantal plaatsen is beperkt. Je kan inschrijven door te mailen naar info@oosterzele.rodekruis.be. Vermeld in je bericht volgende informatie: naam en voornaam, adres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum. Je inschrijving wordt via e-mail bevestigd.

Meer informatie over de Rode Kruiswerking in Oosterzele op www.rodekruis.be/afdeling/oosterzele/  


Programma

3 oktober kennismaking; de vier stappen in eerste hulp 

5 oktober flauwte; bloedingen

10 oktober reanimeren

12 oktober reanimeren (vervolg); verdrinking; huidwonden

17 oktober huidwonden (vervolg) en brandwonden

19 oktober  beroerte en hartaanval; verslikking

24 oktober elektriciteitsongevallen; letsels ledematen

26 oktober reanimatie baby en kind; hyperventilatie en kortademigheid

7 november schokken en stuipen; vreemd voorwerp in oog; hoofdletsel en wervelletsel

14 november diabetes; hitte/koude; steken, beten en anafylactische shock

16 november vergiftigingen; eerstehulpmaterialen en Rode Kruis

21 november  voorbereiding voor evaluatie

23 november evaluatie