Over onze afdeling

Onze afdeling maakt deelt uit van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.

Historiek Rode Kruis-Muizen 

Gesticht in 1972, onder impuls van o.a. Fons De Cock en Jos Verschoren, werd onze afdeling ingedeeld in gewest 7 van de provincie Brabant.

Heel bescheiden gestart, enkel  beschikkend over het hoogst nodige materiaal, deed men af en toe beroep op een bereidwillige autovoerder, liefst dan nog in het bezit van een bestelwagen.  Dit om enkele wielerwedstrijden te volgen.

Vlug werd ingezien, dat dit zo niet kon blijven en werd aan een occasie ziekenwagen gedacht, welke er na enige tijd ook kwam.  Dit betekende dan om zo te zeggen een nieuwe start, onze vrijwilligers met een eigen wagen, waarin zij hun taak nog beter konden volbrengen. Natuurlijk prijkte daar ook afdeling Muizen op, zodat iedereen het kon zien.  Wie had dat voor enkele maanden durven dromen  !!!

Ondertussen was het toenmalige bestuur, ook niet bij de pakken blijven zitten, en werd er reeds deelgenomen aan de jaarlijkse veertiendaagse, er werden ook cursussen voor helper ingericht.  Uit deze cursus kwamen weer enkele vrijwilligers, die zich belangeloos wilden inzetten voor het rodekruiswerk in Muizen, zodat stilaan over een volwaardige afdeling kan gesproken worden, welke beschikte over een hulpdienst, vorming en ook nog bloedafnames organiseerde.

Deze dynamische ploeg geraakte bekend en geliefd in Muizen en omgeving. Onze vrijwilligers werkten zo hard, dat er moest uitgekeken worden naar een andere ziekenwagen, daar de eerste het had laten afweten.

In 1977, tengevolge van de fusie met Mechelen, werd onze afdeling overgeheveld naar de Provincie Antwerpen. Een volledige reorganisatie en aanpassing voor Muizen bracht dat mee, maar door de goede samenwerking met andere afdelingen werd ook deze hinderpaal vlug overwonnen.

Meedraaien in een ziekenwagendienst vergt degelijk materiaal.  In 1988 schafte onze afdeling  een tweede ziekenwagen aan. De tweede ziekenwagen is geschikt om op een zeer comfortabele wijze ziekenvervoer te verrichten zelfs over zeer lange afstanden.

Ondertussen wisselde de bestuursploeg regelmatig.  Dr. Dammans gaf in 1991 het voorzitterschap door aan Wilfried De Cock maar bleef als hoofdgeneesheer en ere-voorzitter steeds actief meewerken.

Eind 1995 werden de 2 oude ziekenwagens vervangen door een gloednieuwe ziekenwagen  Deze vervanging is een blijk van vertrouwen in onze plaatselijke rodekruiswerking, maar ook een stimulans voor onze vrijwilligers om te blijven bouwen aan een kwaliteitsvolle hulpverlening.

Op 1.1.1998 werden de provincies onderverdeeld in regio's die de vroegere gewesten vervangen.  Wij werden onderverdeeld in regio C van de provincie Antwerpen.

 2000 was een historisch jaar, Mechelen vierde feest – Keizer Karel – Ommegang.  In de ommegang was onder “Mechelen bruisende stad” onze rodekruisafdeling aanwezig met de reus Fons De Cock als rodekruisvrijwilliger.  Hij stapte mee met de hulptas en een paar krukken als symbool voor de diensten die hij leidde tijdens zijn actieve rodekruisloopbaan.  Hij is nog te bewonderen tijdens de Vlomse Kermis 2003.

In november 2003 verleende wij onze medewerking aan de Centrale Ambulance Post Boom-Rupel toe, wat voor ons inhoud dat wij een nacht per week de permanentie voor een regio op ons nemen. Meteen werd dan ook de ziekenwagen aangepast conform de huidige 100 normen.

Wat de toekomst ons zal brengen zullen we moeten afwachten. Wij zullen ons verder inzetten om de bevolking zo goed mogelijk te helpen. Hulp bieden aan hen die het nodig hebben is en blijft het hoofddoel van het Rode Kruis.