Zorgbib

Bibliotheek aan bed

Het Rode Kruis met hoofdzetel in Mechelen organiseert bibliotheek aan bed in meer dan 220 verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, opvangcentra voor asielzoekers en psychiatrische inrichtingen. Rode Kruisvrijwilligers gaan met de boekenwagen van kamer naar kamer met boeken en een bezoekje. Soms gewoon een praatje slaan kan immers wonderen doen.

Collectie

Het Rode Kruis bezit meer dan 150.000 boeken : klassiekers, romans (ruim aanbod aan historische, thrillers, oorlog, romantische, streek, humor, detectives, science fiction...), strips (jeugd en volwassen), informatieve en hobbyboeken. Ook boeken in vreemde talen: Engels, Duits, Frans en Turks staan op de boekenkar. Voor mensen die moeite hebben met lezen heeft het Rode Kruis 'makkelijk lezen boeken', voor slechtzienden 'grootletterboeken' en voor wie liever kortverhalen of poëzie leest is er ook een aanbod. De laatste jaren kunnen we dankzij de medewerking van 'luisterpuntbibliotheek' ook gesproken boeken aanbieden. Elk jaar worden er 10.000 nieuwe boeken aangekocht, zo blijft de collectie actueel en kunnen we de patiënten ook recente titels aanbieden.

Onze afdeling

Het Molse Heilig-Hartziekenhuis is één van de 220 verzorgingsinstellingen waarin de vrijwilligers van de zorgbibliotheek tweemaal per week actief zijn. Actief zijn betekent dat elke maandag- en donderdagnamiddag twee vriendelijke vrijwilligers een zware boekenkar door de gangen voortduwen. Aan elke kamerdeur kloppen ze aan, slaan een praatje met de patiënten en zoeken samen met hen een geschikt boek. Heel vaak heeft de patiënt alleen maar behoefte aan een luisterend oor, aan een troostend woordje. De patiënt weet dat hij op discretie van de vrijwilliger kan rekenen. Bovendien hebben zij tijd om te luisteren.

In het Molse Heilig Hart ziekenhuis zijn ze thans met acht dames, de vrijwilligers van de zorgbibliotheek. Dat was in het verleden niet altijd zo. In het begin - en dat is meer dan een kwarteeuw geleden - zorgden de gasthuiszusters augustinessen van Mol ervoor dat leesgrage patiënten een boek kregen. Dat veranderde toen Suzanne Gelaude van Geel naar Mol verhuisde. Zij was in het Geelse ziekenhuis voor de zorgbibliotheek verantwoordelijk geweest. De zusters vonden in haar de geschikte persoon om in het Heilig Hart ziekenhuis te Mol die taak over te nemen. Onder leiding van Suzanne kreeg de zorgbibliotheek een vaste structuur en kwam er een afgesloten ruimte voor het bewaren van de collectie.

Het Heilig Hart ziekenhuis werd uitgebreid. Meer bedden betekent meer patiënten en dus ook meer lezers. Het aantal vrijwilligers groeide tot het huidige aantal. Ook de bibliotheek zelf groeide. De ziekenhuisbibliotheek werd herdoopt tot zorgbibliotheek en kan nog steeds gebruik maken van een eigen lokaal. De collectie boeken, bijna 1000, wordt jaarlijks met zo'n honderdtal nieuwe titels aangevuld. Dit zijn niet alleen boeken met Nederlandstalige titels maar ook boeken met Franse, Engelse en Duitse titels. Dit beantwoordt aan de behoefte, want Mol telt zo'n honderd verschillende nationaliteiten.

Tijdens al die veranderingen sinds de start van de ziekenhuisbibliotheek is de boekenkar een van de weinige dingen die overeind bleven. Of toch niet helemaal, want de boekenkar die uit de pionierstijd dateert, is thans zwaarder geladen. Daardoor is een "moteurke" zeker welkom volgens onze vrijwilligers.

Pionierster Suzanne is nu 'ere-verantwoordelijke'. Ze werd opgevolgd door Marie-Lou, Louke voor de vrienden. Daarna kwam Jeannette die werd opgevolgd door Simone, zij werd vervolgens weer opgevolgd door Kris, de huidige verantwoordelijke. Wil je met de ploeg vrijwilligers kennismaken, dan geeft bijgevoegde foto je al een idee. Uiteraard mag je ze altijd persoonlijk gaan begroeten op maandag of donderdag, na de middag en dan zal je merken dat ze altijd even enthousiast zijn.

Het uitlenen van de boeken is gratis.