De geschiedenis van afdeling Lille

Het prille begin

De eerste sporen van een echte eigen Rode Kruiswerking in Groot-Lille gaan terug tot 1951 toen de afdeling Herentals een eerste bloedinzameling in Lille organiseerde.

In Herentals werden ook cursussen voor ambulanciers en hulpdienstvrijwilligers ingericht. Stilaan vormde er in het Krawatendorp een kern die echter steeds onder de afdeling Herentals opereerde. Er werden hulpdiensten gedaan tijdens sportmanifestaties en het aantal bloedgevers groeide gestaag. Wechelderzande hoorde destijds bij het werkingsgebied van Rode Kruis Oostmalle.

Ook in Gierle was er al een Rode Kruiswerking. Die ging uit van afdeling Vosselaar. In de jaren ‘70 ontstond in Gierle een Rode kruisafdeling samen met Tielen. De hulpdienst was er vooral paraat tijdens paarden- en wielerwedstrijden.

De gemeentefusie

Bij de gemeentefusie besloot men een aparte Rode Kruisafdeling voor heel Groot-Lille op te richten. Op 31 mei 1977 ging die officieus van start.

In maart 1978 werd een eigen tweedehandse ziekenwagen aangekocht en natuurlijk organiseerde de nieuwe afdeling cursussen en bloedafnames in alle vier de deelgemeenten. Tevens werd een uitleendienst opgestart. De zorg om de vier dorpen bij de werking te betrekken, blijkt uit de samenstelling van de eerste bestuursploeg: voorzitter Sus Bogaerts (Gierle) kreeg drie ondervoorzitters, Walter Van Den Broeck (Wechel), Josée Van Eyndt (Lille) en Marie Théresa Peeraer (Poederlee). Huidig voorzitter Tor Wynants, en huidig secretaris Wis De Backer zetelden ook toen al in het bestuur!

Voor lessen en vergaderingen vond Rode Kruis Lille onderdak in de voormalige maalderij op de Beulk in Wechel en na de sluiting van de Lilse melkerij kon ook daar een opslagplaats voor materiaal en garage voor voertuigen ingericht worden.

Een grote bloeiperiode

Tijdens de jaren ’90 van het vorige millennium kende de hulpdienst een grote bloeiperiode. Er waren tientallen actieve vrijwilligers en men kon beschikken over twee ziekenwagens en een materiaalwagen (alle drie Ford Transit). Eén van die ziekenwagens was ook ingeschakeld in het systeem van het niet-dringend ziekenvervoer, 105.

Onze vrijwilligers rukten o.a. ook uit bij de brand in het Antwerpse Switelhotel op oudejaarsavond 1994, bij overstromingen van de Maas (1993) en in Diest (1998) en bij een groot ongeval met een tankwagen te Ekeren in 2004. Een vrachtwagen kantelde daar, een gifwolk kwam vrij en een woonwijk (inclusief rusthuizen) moest geëvacueerd worden. Ook bij de dood van Koning Boudewijn (in juli 1993) stonden Lilse vrijwilligers de vele tienduizenden wachtende mensen op het Paleizenplein bij.

In 2000 schakelde de hulpdienst over van grijze uniformjassen met donkerblauwe broek naar het geheel bordeaux-oranje werkpak.

Niet veel later kon de oude melkerij in Lille verbouwd worden tot moderne lokalen zodat de afdeling aan de Gierlebaan 26a haar vaste stek heeft voor alle activiteiten. Toenmalig hoofd hulpdienst Kurt Verhoeven tekende de plannen, de gemeente zorgde voor de uitvoering van de werken.

In 2019 kon Rode Kruis Lille zich opnieuw volledig in een nieuw jasje steken. Naast een nieuwe ambulance en nieuwe werkpakken, kreeg ook het gebouw een nieuw laagje verf.

Heden en toekomst

In 2020 sloeg de wereldwijde COVID-pandemie wild om zich heen. Deze doorkruiste natuurlijk onze normale werking, waardoor het tiende lustrum ontsierd werd. Echter bij de pakken zitten was geen optie. Zo heeft onze ziekenwagen zich verdienstelijk ingezet voor de noodcentrale 112 voor transporten van covidpatiënten en hielpen we bij de verdeling van beschermingsmateriaal aan zwakkeren of hielpen we tests afnemen in een van de Antwerpse testdorpen. De bloedcollecte bleef nodig én uiteraard doorgaan.

In 2021 zwaaide Tor Wynants na jaren trouwe dienst af als voorzitter.

Sindsdien blijft Rode Kruis Lille zich onverdroten inzetten voor haar medeburgers door bloedcollectes, eerste hulpcursussen, hulpdiensten en uitleendienst.

Benieuwd naar wat we precies doen en op welke domeinen we inzetten in de deelgemeentes van Lille, kijk dan zeker verder op deze website.