Historiek

Geschiedenis Rode Kruis-Herselt

Door het opsplitsen van de werking in kanton Westerlo ontstonden binnen onze gemeente verschillende afdelingen. Deze afdelingen, Herselt, Ramsel en Blauberg, ontwikkelden elk op hun eigen manier een plaatselijke Rode Kruis-werking.

In de loop van 1998 werden gesprekken opgestart om tot één afdeling te komen binnen onze gemeente. Deze resulteerden op 1 januari 1999 in de oprichting van de huidige afdeling Herselt.

Hierbij werd de organisatie van de bloedinzameling en de uitleendienst op plaatselijk niveau behouden. Alle andere diensten werden gecentraliseerd.