Oprichting Rode Kruis Heers

De officiële oprichtingsdatum van het Rode Kruis Heers is op 27 november 1961,

doch er waren reeds een aantal lessenreeksen aan vooraf gegaan
zodat de feitelijke startperiode zich situeert in het najaar van 1959.

Het toenmalig bestuur zag er als volgt uit :

Voorzitter : Jef Neven
1st ondervoorzitter : Harry Robijns
2de ondervoorzitter : Mr. Houbrechts
3de ondervoorzitter : Constant Claéesen
Mobiliteitshoofd : Marcel Brône
Ekonoom : Josée Missotten
Secretaris-penningmeester : Maria Robijns

In 1962 slaagden er 16 kandidaten voor het examen van ambulancier.

De uitleendienst werd in 1966 opgericht.

In 1970 gaf Jef Neven zijn ontslag als voorzitter en werd door niemand opgevolgd, dus werd Harry Robijns aangesteld als dienstdoende voorzitter tot in 1972.

Van mei 1972 tot oktober 1976 werd het voorzitterschap waargenomen door Jef Sente.

Op 25 oktober 1976 werd Tony Ruison als voorzitter aangesteld.

30 jaar later in april 2006 werd hij dan opgevolgd door de huidige voorzitter Agnes Paquay.

Enkele markante data :

op 22 november 1984 vierde de afdeling haar 25 jarig bestaan
op 26 april 1984 werd ook het 125 jarig bestaan van het Belgische Rode Kruis gevierd
begin 2006 werd het huidig lokaal op de parking aan de kerk te Heers in gebruik genomen.
Deze opsomming werd beperkt tot enkele data uit de archieven van de Heerse afdeling en de enige fotos van de oprichting in ons bezit.

 

met dank aan Tony Ruison  (ere-voorzitter)