Hulp bij rampen

Het Rode Kruis probeert de risico's op rampen te beperken, maar we helpen ook vermijden dat een 'kleinschalig' ongeval leidt tot een grootschalige ramp. De aanwezigheid van het Rode Kruis is geen garantie dat er niks gebeurt, maar als we aanwezig zijn kunnen we snel en doeltreffend ingrijpen. De rampenwerking wordt georganiseerd op het nationale en provinciale niveau van het Rode Kruis, waarbij de vrijwilligers die meedraaien voor het grootste deel vrijwilligers zijn van plaatselijke afdelingen die daarvoor opgeroepen worden.

SIT - SIM

De Snelle Interventie Teams maken deel uit van de Snel Inzetbare Middelen: middelen die door het Rode Kruis specifiek klaargehouden worden voor rampen.Overal in Vlaanderen staan speciaal uitgeruste wagens van Rode Kruis Vlaanderen klaar met medisch en logistiek materiaal (de zogenaamde SIT-MED en SIT-LOG) om snel ter plaatse te gaan als het noodlot toeslaat. Het bemannen van de voertuigen gebeurd door vrijwilligers: mensen die ook in een afdeling meedraaien en daarnaast oproepbaar zijn bij rampen. En dat soms na, maar ook vaak tijdens de werkuren. Ze vertrekken op vraag van het Hulpcentrum 112.

Een plaatselijke afdeling beschikt niet zelf over SIM-middelen omdat die onder het provinciale echelon vallen, maar kan wel vrijwilligers hebben die lid zijn van een SIT-team. Die vrijwilligers moeten, naast hun opleiding als hulpverlener binnen de Hulpdienst, ook bijscholingen volgen en opleiding volgen als SIT-lid. Daarnaast nemen zij regelmatig deel aan rampoefeningen.

DSI

De dienst voor Dringende Sociale Interventie is een specifiek team van vrijwilligers binnen Rode Kruis Vlaanderen die psychosociale hulp verlenen bij rampen. Zij zorgen voor de opvang en begeleiding van betrokkenen, niet-gekwetsten, familieleden, omwonenden... bij grote en kleine incidenten, bemannen telefooncentrales om ongeruste mensen te woord te staan...
En DSI'ers worden niet enkel ingezet voor grote incidenten. Een Rode Kruisvrijwilliger die bij de uitvoering van zijn taak een psychisch belastende situatie meemaakt zoals bv. een reanimatie en daarbij behoefte heeft om daarover te praten kan daarvoor ook terecht bij de mensen van DSI. Zij zijn ook daarvoor permanent oproepbaar.

Vrijwilligers binnen DSI die mensen behandelen hebben een sociale of psychische achtergrond en wie ondersteunend werk doen is dan weer administratief heel sterk. Ook de vrijwilligers van DSI krijgen specifieke opleidingen, bijscholingen en nemen vaak deel aan oefeningen.

Ziekenwagens, interventievoertuigen en minibussen

De lokale afdelingen van het Rode Kruis beschikken vaak zelf over ziekenwagens, interventievoertuigen, minibussen... Ook die middelen staan voortdurend klaar voor vertrek. In de eerste minuten van een ramp voorziet de dienst 112 in ziekenwagens, maar voor omvangrijke incidenten zijn een groot aantal ziekenwagens en hulpverleners nodig. Die kunnen niet allemaal uit het circuit van de 112 gehaald worden want de gewone hulpverlening moet uiteraard blijven doorgaan, ook tijdens grote rampen. Daarom nemen de ziekenwagens van het Rode Kruis zo snel mogelijk over. Bemand door de vrijwilligers van hun afdeling gaan de wagens op vraag van de provinciale leiding naar rampen en incidenten om daar hulp te verlenen.

Vaak worden ook opvangcentra voorzien voor niet-gekwetsten, familieleden en betrokkenen. Ook daar kan een ploeg van het Rode Kruis noodzakelijk zijn. Interventievoertuigen staan daarvoor paraat: uitgerust met al het nodige materiaal om een hulppost uit te bouwen kunnen zij snel vertrekken als de bemanning ter plaatse is.