Ondersteuning schoolsituatie

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij op school of bij de gezinnen thuis voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof te verkleinen en blijft onderwijs een belangrijke hefboom zijn om kinderen betere toekomstkansen te geven.

Op vraag van een school

Onze Brugvrijwilligers komen altijd langs op vraag van een school. Niet alleen basisscholen, maar ook kleuterscholen kunnen op ons rekenen voor gratis ondersteuning aan een maatschappelijk kwetsbaar kind of aan een groepje kinderen.

Omdat we de kinderen zo goed mogelijk willen helpen, krijgen onze vrijwilligers opleidingen en evidence-based richtlijnen voor het ondersteunen bij niveau-lezen en rekenen, samen naar de bibliotheek gaan, puzzelen, gezelschapsspelletjes spelen, enzovoort. Ook de ouders betrekken we er zoveel mogelijk bij.

Kunnen we je helpen?

Neem contact op met onze afdeling