Hartveilig

Waarom is het hartveilig-project nodig?
Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 à 4 minuten gereanimeerd wordt en een stroomstoot toegediend krijgt met een AED, dan heeft hij/zij tot 70% kans te overleven.
In Vlaanderen zijn er nog veel te weinig mensen die kunnen reanimeren.
Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.

Hartveilig wil de overlevingskansen van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten en de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten.

Dit gebeurt door:
- zoveel mogelijk automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen in steden, gemeenten, bedrijven en organisaties
- zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van AED

De AED locaties in Grobbendonk en Vorselaar

   Gemeentehuis Grobbendonk - Boudewijnstraat 4 - 2280 Grobbendonk

   Sporthal De Molen - Molendreef 8 - 2288 Bouwel

  Sporthal De Dreef - Oostakker 1 - 2290 Vorselaar

470

verzorgingen door team hulpdienst in '15

985

bloedgiften in 2015

63

vrijwilligers in onze afdeling