Stap voor stap

Zorg voor een AED in de buurt

De organisatie kan beslissen zelf een AED aan te kopen of misschien is er een AED in de omgeving.
De AED wordt best op een strategische plaats en voor iedereen bereikbaar opgesteld.

Zorg voor goede informatie en opleiding van de medewerkers

Een AED wordt maar gebruikt door personen die met een toestel vertrouwd zijn. En een degelijke reanimatie bestaat niet enkel uit een defibrillatie (het toedienen van een schok door een AED) maar ook uit hartmassage en het beademen van een bewusteloos persoon.

Zorg voor de nodige signalisatie en breng de leden op de hoogte van de aanwezigheid van een AED. Tijdens de reanimatie kan iemand het toestel halen.

De animatoren Hartveilig en lesgevers Eerste Hulp van de afdeling leren je tijdens de opleiding ‘reanimeren en defibrilleren’ een hartstilstand herkennen en op een correcte manier reanimeren en een AED gebruiken.

Hartveilige organisatie

Is minstens 10 % van de medewerkers opgeleid? En ga je het engagement aan om samen met Rode Kruis Erpe-Mere de leden te sensibiliseren en op te leiden? Dan ontvang de organisatie het Hartveiliglabel van Rode Kruis-Vlaanderen.

Het engagement wordt in een samenwerkingsovereenkomst tussen de aanvrager, de Rode Kruis Erpe-Mere en Rode Kruis-Vlaanderen vastgelegd.

Een overeenkomst is geldig voor 2 jaar.