Hartveilig Erpe-Mere

Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. Nochtans is de kans op overleving 60 à 70% als het slachtoffer binnen de eerste 3 à 4 minuten wordt gereanimeerd. Elke minuut dat er niet gereanimeerd wordt gaat er 10% overlevingskans verloren.

Het project Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer van een hartstilstand vergroten én wil de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Dit doen we door:

  • Het plaatsen van automatische externe defibrillatoren (AED) in gemeenten, bedrijven, scholen, organisaties en sportclubs aan te moedigen;
  • Zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED.
    Het is de bedoeling een netwerk van AEDs en opgeleide burgers te maken.

Voor wie is Hartveilig?

  • Particulieren: Opleiding reanimeren en defibrilleren.
  • Steden en gemeenten: plaats een publiek toegankelijke AED en sensibiliseer je personeel; verenigingen en bevolking om reanimatielessen te volgen;
  • Sportclubs: Er is een AED in de buurt en organiseer reanimatielessen;
  • Bedrijven: plaats een AED en/of organiseer reanimatielessen;
  • Organisaties, verenigingen en scholen: organiseer reanimatielessen en plaats (eventueel) een AED.