Over onze afdeling

Onze vrijwilligers helpen

Onze afdeling is één van ongeveer 260 plaatselijke afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen. Met meer dan 75 onbezoldigde vrijwilligers staan wij in voor lessen aan de bevolking en in bedrijven, preventieve hulpacties, hulp bij rampen en calamiteiten, ... Wil je een beroep op ons doen? Wij zijn paraat. Altijd, overal.

Historiek

De afdeling Borsbeek-Wommelgem werd opgericht in 1945. Het begon allemaal met een stukgereden verbandkist van de luchtbescherming, aldus de ere-voorzitter Luypaers François. Als schoonzoon van de stichter François Schenkels is hij goed geplaatst om het te weten. Zo bleek de stukgereden verbandkist een administratieve truc om onze afdeling van haar eerste verzorgingsmateriaal te voorzien.

In de zomer van 1945 werkte de Borsbeekenaar Adjudant 1ste Klas Schenkels, voorheen gelegerd als verpleger in het Fort 2 te Wommelgem, als brancardier bij het Rode Kruis te Deurne. Toen Borsbeek een zoveelste bombardement beleefde, met talrijke gekwetsten als gevolg, besloot François Schenkels een aanvraag in te dienen om een afdeling op te richten. De toelating werd hem verleend. Echter onder de opschortende voorwaarde, dat een voldoende aantal notabelen uit de gemeente werd gevonden om een bestuursmandaat waar te nemen.

Op 7 september 1945 zag onze afdeling het levenslicht. De vrijwilliger Schenkels bekleedde achtereenvolgens de functie van mobilisatiehoofd, heden discipline Hulpdienst genoemd, en nog later, meer dan een decennium lang, oefende hij het voorzitterschap uit.  Zijn dochter Alice Schenkels, de latere echtgenote van onze erevoorzitter, werd verantwoordelijk voor het plaatselijk Jeugd Rode Kruis.

Als uitrukpost werd de verbandkist standby geplaatst in het huidige café Sportif op de hoek van de Frans Beirenslaan en de Herentalsebaan. Niettegenstaande het geringe aantal voertuigen, werd mening verkeersslachtoffer vanaf deze post, per stootwagen (over de gekende kinderkopjes van destijds) naar het Stuyvenberg Ziekenhuis overgebracht.

Later werd een woning aan de 'Zilveren Hoek' als afdelingslokaal betrokken. De afdeling kende een 2de verhuis naar een garage gelegen tussen de Wommelgemse Duivenbond en de Fortvissers. Sedert de jaren 80 is onze huidige standplaats Fort 2.