Onze Fundamentele Beginselen

De kern en de kracht van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halvemaanbeweging is vastgelegd in zeven Fundamentele Beginselen. De Totale Rode Kruis- en Rode Halvemaanbeweging werkt overal ter wereld volgens deze principes. Van ontwikkelingsprojecten tot eerstehulpposten op rockconcerten. Het is de reden waarom we overal worden gewaardeerd en gerespecteerd.

1. Menselijkheid is de drijfveer van alle handelen.

Het Rode Kruis wil menselijk leed voorkomen en verlichten. Daarom zetten we ons in om leven, gezondheid en waardigheid van de bevolking te beschermen. We streven ook naar wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede.


2. Elke actie van het Rode Kruis gebeurt onpartijdig.

Het Rode Kruis is er voor iedereen zonder onderscheid. Raciale verschillen, overtuiging, sociale klasse of nationaliteit spelen geen enkele rol. We gaan alleen uit van de bestaande noden. De dringendste gevallen krijgen voorrang.


3. Het Rode Kruis stelt zich steeds neutraal op.

Alleen door neutraal te blijven, kunnen we het vertrouwen en het respect van iedereen blijven afdwingen. Daarom mengen we ons niet in debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn. We kiezen ook geen partij tijdens conflicten.


4. Het Rode Kruis staat op zijn onafhankelijkheid.

Op humanitair vlak staan we de overheden bij in hun hulpverlening. Maar we bepalen zelf ons beleid en maken zelf onze keuzes. We zoeken ook zelf onze financiële bronnen bij de bevolking, de bedrijven en de overheden. Geen druk of invloed van buitenaf zal onze werking bepalen, zodat we steeds in overeenstemming met onze beginselen kunnen handelen.


5. Het Rode Kruis werkt op basis van vrijwillige inzet.

Geen enkele vrijwilliger werkt mee om zich financieel of maatschappelijk te verbeteren. Alle binnengekomen middelen gaan naar hulpverlening, opleiding en uitrusting. In de totale werking streven we geen financiële winst na.


6. Er is in elk land één Rode Kruis.

Er is in elk land één Rode Kruis. In België is dat het Belgische Rode Kruis, dat twee vleugels heeft: Rode Kruis Vlaanderen en de Franstalige gemeenschap (Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone). Zo verzekerd Rode Kruis-Vlaanderen de werking over heel Vlaanderen. We staan open voor iedereen die met respect voor onze beginselen wil meewerken.


7. De beweging is universeel.

Binnen de beweging zijn alle Nationale verenigingen gelijkwaardig. Ze hebben dezelfde plichten om elkaar te helpen en dezelfde rechten om op steun van anderen te rekenen.