Alarmsituaties

Men zegt wel "Het gevaar schuilt achter een klein hoekje". Hoe voorzichtig men ook is, men is nooit voorbereid op alle mogelijk gevaren. 

Dergelijke situaties zijn van meerdere factoren afhankelijk. Ze kunnen in de hand gewerkt worden door natuurelementen, medemensen, ... 

Denk maar aan hevige regenval, die menige huizen blank zet diens inwoners zonder dak boven het hoofd achterlaat. Of bij een routinewerkzaamheid in een schoolstraat wordt een gasleiding geraakt, waardoor de scholieren en buurtbewoners geavacueerd moeten worden. 

In dergelijke situaties is het Rode Kruis ook actief. De vrijwilligers worden opgeroepen en staan de gespecialiseerde hulpdiensten bij met verzorgingen. Eveens biedt het Rode Kruis hulp met het voorzien van de opvang en met de psychosociale ondersteuning van de slachtoffers en hun omgeving.