Vacatures

Elke Rode Kruisvrijwilliger, in welke discipline ook actief, dient te voldoen aan onderstaande vereisten. Afhankelijk van het profiel worden soms nog bijkomende voorwaarden gesteld.

Een vrijwilliger dient…

 • Minstens 16 jaar oud te zijn;
 • de instapmodule gevolgd te hebben (hetzij klassikaal (3u), hetzij via e-learning naar keuze)
 • belangstelling te hebben voor het Rode Kruis;
 • bereid te zijn om te handelen in overeenstemming met de fundamentele beginselen;
 • bereid te zijn om zich belangeloos in te zetten met de nodige verantwoordelijkheidszin;
 • bereid te zijn om voldoende tijd te investeren om zijn opdracht naar behoren te kunnen uit-voeren;
 • bereid te zijn om de vereiste opleiding en bijscholing te volgen;
 • bereid te zijn om zich onbevooroordeeld en niet-discriminerend te gedragen op basis van ras, huidskleur, handicap, herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, politieke overtui-ging of maatschappelijke status;
 • in groep te willen werken;
 • bereid te zijn om op een loyale manier met alle betrokkenen samen te werken;
 • de Erecode van de Rode Kruisvrijwilliger te onderschrijven.


Naast dit algemeen profiel gelden ook enkele organisatiegebonden competenties die gelden voor elke vrijwilliger:

Integriteit = eerlijk en consequent handelen zowel op persoonlijk als op professioneel vlak en dat overeenkomstig persoonlijke en professionele principes. Eerlijkheid en transparantie staan hier voorop.

Professionele houding = op gepaste en verantwoorde wijze te handelen in relatie tot verschillende belangrijke stakeholders van de organisatie, zoals andere vrijwilligers, asielzoekers, hulpvragers … Ook het respecteren van de hiërarchische lijnen binnen de organisatie en de vrijwilligersstructuur horen hierbij.

Werken in team = actief samenwerken met collega’s, teneinde de vooropgestelde resultaten te beha-len en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep. Open staan tot samenwerking en informatie delen met elkaar zijn hier sleutels tot succes!

88

preventieve hulpacties uitgevoerd in 2018