Profiel ‘adjunct-afdelingsverantwoordelijke Hulpdienst’ - Hulpdienst

SItuering

Rode Kruis-Berlare beschikt over een middelgrote Hulpdienst met een 25-tal hulpverleners. Deze voeren jaarlijks tussen de 50 en 100 preventieve hulpacties uit, zowel in Groot-Berlare en Schoonaarde als daarbuiten. De Hulpdienst wordt operationeel geleid door een afdelingsverantwoordelijke Hulpdienst, welke zich kan laten bijstaan door maximaal 2 adjuncten. We zijn momenteel op zoek naar 1 of 2 adjuncten.

Opdracht

De dagelijkse werking van Hulpdienst op afdelingsniveau verzekeren:

 • het organiseren van de preventieve hulpacties op afdelingsniveau in het werkgebied van de afdeling;
 • het organiseren van een efficiënte ziekenwagendienst;
 • meewerken aan het rekruteren van Hulpdienstmedewerkers;
 • het verzekeren van de deelname van Hulpdienstmedewerkers aan opleidingen en bijscholingen en hen hiervoor aanmoedigen;
 • het regelmatig organiseren van een bijscholing in de afdeling;
 • het verdelen van de taken onder Hulpdienstmedewerkers;
 • het houden van een werkvergadering met Hulpdienstmedewerkers en het overmaken van het
  verslag aan de Provincieverantwoordelijke Hulpdienst, minstens zes maal per jaar;
 • het zorgen voor het doeltreffend gebruik en onderhoud van het materiaal, in samenwerking met de econoom;
 • het bijhouden van administratieve documenten van Hulpdienst op afdelingsniveau in Papyrus;
 • het opstellen en bijhouden van het alarmdossier van de afdeling en deze alarmeringsgegevens
  ingeven in Papyrus;
 • het actief meewerken aan activiteiten die worden ingericht door het provinciaal of
  gemeenschapsniveau binnen de mogelijkheden van de eigen afdeling;
 • zorgen voor een goede rapportering aan het provinciaal en gemeenschapsniveau.
  Opleiding en ervaring:
 • houder zijn van de sanitaire bekwaamheid Verzorging (tot 31/12/2021) of Eventhulpverlener (vanaf 01/01/2022 verplicht) of hoger;
 • oriënteringsmodule voltooid hebben;
 • houder zijn van de kwalificatie Transmissie/ASTRID (tot 31/12/2021) of Radiocommunicatie (vanaf 01/01/2022 verplicht);
 • houder zijn van de kwalificatie Leiding1;
 • houder zijn van de kwalificatie Leiding 2;
 • houder zijn van de kwalificatie Leiding 3.

Persoonlijke kwaliteiten:

 • beschikken over organisatorische en administratieve kwaliteiten;
 • kennis van PC-gebruik;
 • kunnen samenwerken in teamverband;
 • kunnen leiding geven aan een groep vrijwilligers op afdelingsniveau;
 • medewerkers kunnen motiveren;
 • sociaal ingesteld en luisterbereid zijn;
 • beschikken over een analytische geest en organisatorisch inzicht;
 • contactvaardig zijn, zowel naar interne als externe partners toe.

Bijkomende info

De kwalificaties dienen behaald te zijn binnen de 2 jaar na de aanstelling. De kandidaat wordt, indien
dit nog niet het geval was, eerst opgeleid tot hulpverlener. De kandidaten worden aangesteld door de
afdelingsvoorzitter na advies van de afdelingsverantwoordelijke Hulpdienst.

88

preventieve hulpacties uitgevoerd in 2018