Woord van de voorzitter

Beste inwoner,

Vol blijdschap wil ik je onze afdeling Zwevegem voorstellen.

Met onze bijna 60 vrijwilligers staan we elke dag klaar om voor onze medemens ter hulp te staan.

Sedert 3 jaar voorzitterschap is onze afdeling gegroeid naar een nauw samenwerkend team vol enthousiaste vrijwilligers. De afdeling bestaat zowel uit een afdelingsarts, ambulanciers, verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, dokter in opleiding, eventhulpverleners en eerste hulpverleners, dit wat onze 'hulpdienst' betreft. Tevens beschikken wij ook over een team lesgevers dat je 'de eerste hulp en hartveilige' opleidingen uit de doeken doet, zodaning dat je in onvoorziene omstandigheden de meegegeven info en juiste eerste hulp kan toepassen. Ons team 'bloed' is steeds aanwezig bij iedere bloedcollecte die 4 maal doorgaat per jaar in Zwevegem en haar deelgemeenten. Ook beschikken wij over economen die zorgen dat onze professionele materialen piekfijn in orde zijn voor en na gebruik, ons 'pr-team' zorgt voor de nodige publiciteit. En eveneens hebben we ook 'de postduiven' die ervoor zorgen dat onze lidkaarten persoonlijk in de brievenbus terecht komen en om af te ronden hebben we ons team van 'de uitleendienst' die ervoor zorgt dat de uitleenmaterialen op tijd bij de patiënten terechtkomen.

Voor mezelf kan ik ten volle rekenen op de volledige medewerking van al mijn vrijwilligers, onze secretaris en de penningmeester en dit om alles in juiste banen te leiden.

Mijn visie voor de toekomst is om Rode Kruis-Zwevegem op de kaart te plaatsen en zichtbaar te maken in Groot-Zwevegem en daarbuiten.

We werken onder het motto: ONE TEAM, ONE FAMILY.

Geert Vancauwenberghe

Voorzitter