Geschiedenis van de afdeling Wuustwezel

Oprichting van het Internationale Rode Kruis
 
Slag bij Solferino
De aanleiding van de oprichting van het Rode Kruis was de Slag van Solferino tussen enerzijds het leger van het Koninkrijk Sardinië en het Franse leger onder keizer Napoleon III en anderzijds het Oostenrijkse leger in 1859. Na de veldslag bleven 40.000 slachtoffers op het slagveld achter. Duizenden gewonden stierven, omdat er onvoldoende medische hulp kon worden geboden. Jean Henri Dunant (1828–1910), een Zwitserse bankier, kwam toevallig een dag na de veldslag aan in Solferino. Dunant was zo gechoqueerd over wat hij zag dat hij zelf het initiatief nam en de bevolking opriep, speciaal de vrouwen, om snel hulp te verlenen aan de gewonden en de zieken.

Een herinnering aan Solferino
Toen Dunant terugkeerde naar Genève, besloot hij een boek te schrijven over zijn ervaringen in Solferino. Dit boek, genaamd Un souvenir de Solferino (Een herinnering aan Solferino), werd gepubliceerd in 1862 op Dunants eigen kosten. In het boek beschreef hij zijn ervaringen van de veldslag en de omstandigheden daarna. Hij beschreef ook het idee om in de toekomst een neutrale organisatie op te richten, die de gewonden verzorgde als er een oorlog plaatsvond.

Conferentie van Genève
Op 29 oktober 1863 eindigt een conferentie van vertegenwoordigers van zestien staten en vier filantropische instellingen in Genève. Ze keuren het voorstel van Henri Dunant goed om verenigingen van vrijwillige hulpverleners op te richten. Deze datum kan beschouwd worden als de geboortedag van het Internationale Rode Kruis. Op 22 augustus 1864 werd het Rode Kruis officieel opgericht.

Het Rode Kruis in Wuustwezel.

Onze afdeling is ontstaan in 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog dus. In die tijd was het vanzelfsprekend dat men ging helpen bij het Rode Kruis. 

Toen spraken we nog van 3 afdelingen: Gooreind, Wuustwezel en Loenhout.Pas rond de jaren 2000 zijn deze 3 deelgemeenten gefusioneerd en zo verbonden als Rode Kruis Wuustwezel, zoals we dit tot op de dag van vandaag nog kennen.

 

Weldra meer.