Onze sponsors

Heel wat manieren om te sponsoren

Je kan ervoor kiezen om het Rode Kruis of onze afdeling te sponsoren voor een specifiek project of onderdeel van een project. Dit kan met een financiële bijdrage (financiële sponsoring), door het verlenen van diensten of het ter beschikking stellen van goederen (servicesponsoring). Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: Ann Van Zandycke, tel. 0478 21 84 10, e-mail voorzitter@sleidinge.rodekruis.be .

Een gift helpt ons helpen

Onze afdeling heeft de steun van zelfstandigen en KMO’s nodig. Een gift op onze afdelingsrekening (BE37 7370 1919 4828) is snel en eenvoudig en helpt onze hulpacties meteen. Een ideale manier om een steentje bij te dragen aan onze acties. Natuurlijk krijg je een belastingvoordeel voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis (sedert 1 januari 2011). Voordien was dit 30 euro.