Een korte geschiedenis

Op 13 december 1937 werd de afdeling Neerpelt-Overpelt opgericht met als eerste voorzitters dr. Cuypers van Neerpelt, en dhr. Van Lindt, toenmalig voorzitter van Overpelt.

 

In deze beginperiode kenden de lessen EHBO en ambulancier al een groot succes. Op het einde van de tweede wereldoorlog speelde onze afdeling, onder voorzitterschap van dr. Smets, een belangrijke rol.

 

Bij beschietingen op de Grote Heide, die de bevrijding met zich meebracht, werden een aantal burgers gewond. Enkele Rode Kruis helpers deinsden er echter niet voor terug om onder voortdurende beschieting naar de andere kant van het kanaal te gaan om de slachtoffers te halen. In het ziekenhuis waren onze vrijwilligers ook werkzaam en na de bevrijding deden de helpers dienst als begeleiders van de gevangengenomen Duitse soldaten die geïntegreerd werden. Ze hielpen ook bij de opvang van terugkerende Belgische soldaten en burgers, en bij de opsporing van vermiste kinderen en volwassenen.

 

In 1949 nam dr. Cuypers het voorzitterschap weer waar na het overlijden van dr. Smets. In die periode werden op provinciaal vlak bloedinzamelingen georganiseerd.

 

In 1955 werden deze bloedcollectes door onze afdeling zelf ingericht. Vier jaar later werd, onder leiding van dr. Crolla, de bloedtransfusiedienst opgericht. En twee jaar later begon het plasmaferesecentrum op gang te komen.

 

Met het ontslag van dr. Cuypers in 1960 verviel de werking van de afdeling. Toch bleef de hulpdienst verder bestaan.

 

De heer Kelchtermans, toenmalig burgemeester van Neerpelt, was voorzitter in 1966 en 1967 en werd opgevolgd door dhr. Jaspers. In de periode van diens voorzitterschap (1967- 1974) was er een sterke toename van het aantal activiteiten van de hulpdienst en begon men met de uitleendienst.

 

De heer Delflas, voorzitter van 1974 tot 1979, zorgde ervoor dat onze afdeling startte met de ziekenhuisbibliotheek, wat wij nu als zorgbib kennen.

 

Het Jeugd Rode Kruis dat werd opgericht in 1976, en moest helaas na enkele jaren worden opgeheven bij gebrek aan jeugdmonitoren. De bij u bekende tenten van de hulpdienst werden in 1977 met financiële steun van het gemeentebestuur van Neerpelt en Overpelt aangekocht. Die steun was er ook toen onder voorzitterschap van dhr. Bierkens (1979- 1983) overgegaan werd tot de aankoop van de ambulance.

 

De heer Jordens mocht als opvolger van dhr. Bierkens de nieuwe lokalen in de Weidestraat te Overpelt inhuldigen. Begin 1987 kreeg onze afdeling een nieuwe voorzitter, nl. dhr. Forton.

 

De heer Vanderstukken volgde eind 1992 op zijn beurt het voorzitterschap op tot 1997. Toen nam dhr. Dewitz zijn functie over tot eind 2012. Daarna was mvr. Strijbos gedurende 2 jaren voorzitter.

 

In mei 2015 is Eddy Dewitz opnieuw voorzitter geworden van de afdeling Neerpelt-Overpelt, bijgestaan door Erik Lombarts.