Jeugd Rode Kruis

Jeugd Rode Kruis organiseert ontspannende activiteiten die eigen zijn aan een jeugdbewegingswerking, met als doel de onderlinge samenwerking en groepsdynamiek te versterken. Deze activiteiten willen ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Het organiseren van bijkomende activiteiten die eigen zijn aan de jeugdbewegingswerking kan niet de enige activiteit van een lokale jeugdkern zijn. Ze gaat steeds gepaard met het organiseren van eerstehulpopleidingen of het inhoudelijk werken rond de vijf actieterreinen.

56

voorlopige aantal vrijwilligers

3907

vrijwilligersuren in 2017

92

aantal preventieve hulpacties in 2017