250

hulpmiddelen uitgeleend in 2017

30

volgden een opleiding EHBO/Helper in '17

4029

uren ingevuld door onze vrijwilligers